Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var inte rädd - gå ut på stan: Del av gammalt NP delprov B

Skapad 2019-01-24 16:57 i Britsarvsskolan Falun
Att använda för att synliggöra resultaten från NP.
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
"Var inte rädd - gå ut på stan" är skriven av Emma Hamberg. Texten är hämtad ur häftet Nattliv, ett gammalt nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk. Den andra uppgiften, som handlar om att kunna läsa och förstå statistik, heter "Så ser det dödliga ungdomsvåldet ut". Den är också hämtad ur samma häfte.

Innehåll

Syfte

- Ge dig ett övningstillfälle och läraren ett bedömningsunderlag.


Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • "stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning".
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2017/2018, år 9, Skolverket)

Bedömning

"De nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav. De ska även användas som stöd för betygssättningen. Provresultaten är således en del av betygsunderlaget inför betygssättning tillsammans med det övrgia underlag som läraren samlat in under läsåret."

                 (Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2017/2018, år 9, Skolverket)

I delprov B Läsa kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • tillämpa olika lässtrategier.
 • hitta efterfrågad information.
 • dra slutsatser utifrån det du läst.
 • granska och värdera innehåll, språk och struktur i texter.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Del av gammalt nationellt prov år 9, delprov B (läsförmåga): Var inte rädd - gå ut på stan, Så ser det dödliga ungdomsvåldet ut

EUM
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fråga 1 (nivå 1-2)
Var inte rädd - gå ut på stan
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Svaret innehåller en aspekt
Svaret innehåller båda aspekterna.
Fråga 2 (nivå 1)
Var inte rädd - gå ut på stan
Fel alternativ valt och/eller markerat flera kryss.
Rätt alternativ valt.
Fråga 3 (Nivå1-2)
Var inte rädd - gå ut på stan
Ett påstående är rätt besvarat.
Tre påståenden är rätt besvarade.
Alla påståenden är rätt besvarade.
Fråga 4 (Nivå1-2)
Var inte rädd - gå ut på stan
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Svaret innehåller en aspekt.
Svaret innehåller sambandet
Fråga 5 (Nivå 1)
Så ser det dödliga ungdomsvåldet ut
Fel svar ikryssat.
Rätt svar ikryssat.
Fråga 6 (Nivå 1)
Så ser det dödliga ungdomsvåldet ut
Fel svar.
Rätt svar.

JAG...

EUM
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
DELPROV B: LÄSFÖRMÅGA
Helhetsbedömning (två texter; sex uppgifter)
behöver utveckla min förmåga att: - hitta konkreta uppgifter om sakförhållande som uttrycks i texten eller går lätt att sluta sig till. - förklara innebörd på ett begripligt sätt och reflektera över textens innehåll. - välja exempel ur texten och ge en motivering som fungerar i sammanhanget
hittar konkreta uppgifter om sakförhållanden som direkt uttrycks i texten eller går lätt att sluta sig till. förklarar innebörd på ett begripligt sätt och kan reflektera över textens innehåll. väljer exempel ur texten och ger en motivering som är svag
ger relevanta och motiverade exempel ur texten när sådana efterfrågas. ger självständiga och rimliga förklaringar och argument när egna reflektioner efterfrågas visar förmåga att tolka och dra slutsatser, se sammanhang och/eller göra jämförelser.
ger tydligt formulerade svar som har en logisk uppläggning. drar nytta av texterna och kopplar mina egna reflektioner till dem. sätter argument och förklaringar i relation till hela sammanhanget i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: