Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning "världskrigslitteratur"

Skapad 2019-01-24 17:58 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Här ser du veckoplaneringen för läsning, boksamtal och läsloggar. Läsläxornas omfattning bestäms i respektive grupp. Läsloggar och boksamtal sker vanligtvis på 60-minuterspasset varje vecka men håll utkik i läxpadleten, några undantag kommer behöva göras pga utvecklingssamtal och vinteridrottsdag.

Innehåll

 • v 3

 • grupperna lånar bok

 • fördelning av roller

 • grupperna bestämmer hur mycket som ska läsas varje vecka, vad som gäller i gruppen, m.m.

 • V 4: Boksamtal 1, läslogg: person och miljö 

 • v 5: Boksamtal 2, läslogg: händelse/citat

 • v 6: Boksamtal 3, läslogg: budskap/tema 

 • v 7: Boksamtal 4, arbete med nyckelscener. Förbereda muntlig presentation

 • v 8 :   Boksamtal 5. Förbereda muntlig presentation

 • v 10 : Muntlig presentation i tvärgrupp

 • v 11:  Muntlig presentation i tvärgrupp

 

Samtalsgruppens roller och dess uppgifter:

Samtalsledaren

- Förbereder diskussionsfrågor till mötet.

- Leder mötet, fördelar ordet och ansvarar för att alla får samma utrymme.

Persongranskaren

- Iakttar en eller flera personer i texten.

- Berättar för gruppen om personen/personernas utveckling under det lästa avsnittet.

Miljögranskaren

- Iakttar miljön där det lästa avsnittet utspelar sig.

 

- Beskriver miljön utförligt för gruppen (hur ser det ut? Ljud? Lukter?)

Detaljletaren

- Tar reda på sådant som nämns i texten, t.ex. musik, böcker, platser eller annat.

- Faktagranskar uppgifterna och berättar för gruppen.

Sammanfattaren

- Sammanfattar det lästa avsnittet och väljer ut några viktiga scener.

- Berättar för gruppen om scenerna och motiverar valet.

Ordletaren

- Letar upp ovanliga, svåra eller viktiga ord i texten.

 

- Förklarar orden för gruppen.

Uppgifter

 • Muntlig bedömningsuppgift Världskrigslitteratur

 • Skriftlig bedömningsuppgift världskrigsläsning

Matriser

Sv
Svenska

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Samtala och Lyssna
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: