Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2019-01-24 17:58 i Olandsskolan Östhammar
Ett arbetsområde i algebra åk 8.
Grundskola 8 Matematik
Algebra en värld av uttryck, formler och ekvationer. Algebra hjälper dig med problemlösning och ger dig sätt att förklarar mönster.

Innehåll

Det här ska du kunna:

När du arbetat med detta ska du kunna:

 • förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • Addera och subtrahera med parentes
 • multiplicera in variabler i parentes
 • lösa ekvationer med parentes
 • lösa ekvationer med x i båda led
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • programmera med kod

Begrepp som du ska kunna

Uttryck, variabel, ekvation, obekanta tal, led, balansmetoden, parentes.

Genomförande

Vi kommer att arbeta med lösblad, arbeta i boken och ha genomgångar med klassdiskussioner kring begreppen.

Vi kommer att arbeta med problemlösning, och då har gruppdiskussioner samt klassdiskussioner.

Bedömning:

Ditt arbete på lektionerna - enskild arbete, grupparbete och klassdiskussioner.

Problemlösning

Kunskapskontroller

 

filmlänkar

Uttryck med variabler
https://www.youtube.com/watch?v=BUdOMdWz1Oo

Ekvationer
https://www.youtube.com/watch?v=w0b0jk-QUvY

Ekvationer med x i båda leden
https://www.youtube.com/watch?v=j-s_VTKDyEA

Addition och subtraktion med parentes 
https://www.youtube.com/watch?v=u6mNFjndOyA

Multiplikation med parentes
https://www.youtube.com/watch?v=ncSRkqnCphM

Problemlösning med hjälp av ekvationer
https://www.youtube.com/watch?v=yFrc6mxt7RA

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: