Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition matematik - Procent och bråk - Sannolikhet och bråk - åk 6

Skapad 2019-01-24 21:44 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Repetition av arbetsområdena Procent och bråk Sannolikhet och bråk Åk 5 - Prov 2

Innehåll

Tidsperiod

Februari 2019

 

Konkretisering av målen

Vi tränar och repeterar områden från föregående årskurser: Procent och bråk samt Sannolikhet och bråk. Inom detta område tränar vi sambandet mellan procent och bråk, sannolikhetslära, procentberäkningar, beräkna och förkorta bråk, samt problemlösning.

 

Bedömning

För att visa att du behärskar begreppet tid och omvandling och beräkning av olika tidsenheter ska du kunna klockan såväl analogt som digitalt, omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet. 

För att visa att du förstår sambandet mellan procent och bråk ska du kunna göra uträkningar med såväl procent som bråk samt kunna beräkna och förkorta bråk. 

För att visa att du förstår sambandet mellan sannolikhet och bråk ska du kunna

För att visa att du förstår sannolikhet ska du kunna räkna sannolikhetslära. 

För att visa att du behärskar problemlösning ska du kunna lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Repetition matematik - Procent och bråk - Sannolikhet och bråk

Procent och bråk samt Sannolikhet och bråk

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Bråk
Du behöver vuxenhjälp för att: läsa av, storleksordna och göra enkla beräkningar med bråk.
Du är till viss del säker på att: läsa av, storleksordna, göra enkla beräkningar med bråk samt se sambandet mellan bråk och procent.
Du är ganska säker på att: läsa av, storleksordna, göra enkla beräkningar med bråk, samt se sambandet mellan bråk och procent.
Du är mycket säker på att: läsa av, storleksordna, göra enkla beräkningar med bråk samt se sambandet mellan bråk och procent.
Procent
Du behöver vuxenhjälp för att: läsa av, storleksordna och göra enkla beräkningar med procent.
Du är till viss del säker på att: läsa av, storleksordna, göra enkla beräkningar med bråk samt se sambandet mellan procent och bråk.
Du är ganska säker på att: läsa av, storleksordna, göra enkla beräkningar med bråk samt se sambandet mellan procent och bråk.
Du är mycket säker på att: läsa av, storleksordna, göra enkla beräkningar med bråk samt se sambandet mellan procent och bråk.
Sannolikhet
Du behöver vuxenhjälp för att: räkna ut sannolikhet.
Du är till viss del säker på att: räkna ut sannolikhet.
Du är ganska säker på att: räkna ut sannolikhet.
Du är mycket säker på att: räkna ut sannolikhet.
Problemlösning
Du behöver vuxenhjälp för att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar
Du kan för det mesta: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar
Du är ganska säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar
Du är mycket säker på: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: