Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läran om dinosaurierna

Skapad 2019-01-25 08:18 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Beskrivning av tema/projekt – Dinosaurier
Förskola
Vad vill vi erbjuda och utmana barnen med i temat? De ska från start känna en nyfikenhet och spänning att vilja lära sig om hur dinosaurierna levde. Vi ska på ett lustfyllt och lärande sätt utveckla kunskapen om dessa djur.

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

Det började med att några barn frågade om vi hade dinosauriedjur. Det hade vi och tog fram dessa. Sedan började det att formas en lek med djuren, som bara växte och växte. Nu vill barnen veta mer. 

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

 • Inköp av dinosaurieägg.
 • Forma ett brev som talar om att ett ägg är upphittat och vi ska ta hand om det
 • Skriva brev till Åke som skrev brevet och som vill veta hur allt går med ägget.
 • Skapa ett land för dinosaurierna. Hur levde djuren, vad åt dem? Vi tar reda på miljön och levnadssättet tillsammans.
 • Använda oss av projektorn för att ta reda på information.
 • Låna böcker
 • Göra en egen film på lärplattorna när miljön är klar

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Vi kommer ta reda på information om dinosaurier på bl.a. UR i samband med samlingar.

Dinosaurievärlden skapas utefter vi tagit reda på information. Detta får ske på eftermiddagar

Olika skapande aktiviteter i form av:

 • målning
 • klippning av tyger
 • konstruktion med limpistol
 • tillverkning av vulkaner
 • skriva brev till Åke

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi: Unikum

Vilket reflektionsunderlag använder vi? Bilder, filmer, anteckningar.

 

Hur ofta? Med vilken frekvens? Flera gånger i veckan.

 

När ska det ske? På PUT:en samt i det dagliga pedagogiska samtalet.

 

Vem ansvarar för dokumentationen? Arbetslaget. 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: