Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flygelskolan -LIG Bedömningsunderlag för lönesättning inom läraravtalet LTÖ 18/19

Skapad 2019-01-25 08:43 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Lönematris lärarförbundet/lärarnas riksförbund
Medarbetarsamtal
Bedömningsunderlag för lönesättning inom läraravtalet LTÖ 18/19

Innehåll

Förbered dig inför samtalet genom att gå igenom och fyll i bedömningsunderlaget. Medarbetare och chef diskuterar under lönesamtalet grad av uppfyllelse av kriterierna. Medarbetar och chef väljer vilka förmågor som ska lyftas fram under samtalet. Alla förmågor behöver alltså inte diskuteras under samtalet, men alla bedöms. Om det saknas bedömningsunderlag för någon förmåga lämnas raden tom. Om det bedöms att medarbetaren inte når upp till det grundläggande kravet fyller man i utvecklingsbehov och det bör kompletteras med en handlingsplan. Lönen är ett resultat av medarbetarens prestation mätt i måluppfyllelse och resultat sedan den senaste lönesättningen.

Matriser

Lönematris läraravtal 2018/2019

Yrkesskicklighet och pedagogiskt arbete

Arbetar för att främja/nå målen i läroplanen
Utvecklingsbehov
Kompetens
Spetskompeten
Har förmågan att välja metod, organisation och innehåll utifrån varje barns/elevs förutsättningar och behov.
Har förmågan att gör tydliga och lättbegripliga pedagogiska planeringar i förhållande till de arbetsområden som genomförs.
Har förmågan att skapa arbetsro och ett positivt klimat i grupper och skapa en god lärandemiljö.
Har förmågan att överföra teoretiska kunskaper till praktiskt handlande.

Individuella faktorer

Förmåga att ta ansvar, initiativ, samarbeta och utveckla egen kompetens.
Utvecklingsbehov
Kompetens
Spetskompeten
Har förmågan att ta initiativ till och ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i arbetslaget och på förskolan/skolan.
Har förmågan att ta ansvar för egen yrkesmässig kompetensutveckling.
Har förmågan att samarbeta och skapa goda relationer med såväl interna som externa aktörer som gynnar det enskilda barnet/elevens hela utveckling/lärandesituation.

Gemensamt pedagogiskt arbete

Utvecklingsbehov
Kompetens
Spetskompeten
Har förmågan att samverka med andra för en ökad måluppfyllelse inom läroplanens alla områden.
Har förmågan att i samverkan med andra, ta initiativ till och arbeta aktivt med värdegrundsfrågor och likabehandling.
Har förmågan att utveckla professionen i ett kollegialt lärande genom bland annat BFL-arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: