Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-01-25 08:52 i Vinbergsskolan Falkenberg
Ett temaarbete om vikingatiden, hur de levde, deras resor, deras tro och ritualer.
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Inom detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om den senare delen av järnåldern, kallad vikingatiden. En ganska kort, men spännande period i vår historia.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • dina kunskaper om när vikingatiden var och hur det var att leva då.
 • din förmåga att göra jämförelser mellan att vara barn idag och på vikingatiden. 
 • dina kunskaper om vikingarnas resor och plundringståg, vart de reste och hur de knöt kontakter med andra länder.
 • din förmåga att använda dig av historiska begrepp.
 • din förmåga att kunna resonera och reflektera över vilka spår vikingarna lämnat efter sig och dess betydelse. T.ex. runor.
 • dina kunskaper om några asagudar, samt spår från asatron i dagens samhälle.

Bedömning - vad och hur     

    Jag bedömer din förmåga att:

 •  göra jämförelser mellan levnadsvillkor under vikingatiden och idag.
 •  berätta om vikingarnas resor.
 •  berätta om vikingarnas tro och hur det påverkade dem.
 •  reflektera över spår efter vikingarna i dagens samhälle.
 •  använda nya ord och begrepp som du lärt dig.

   

    Jag bedömer dina förmågor genom att:   

 • lyssna till diskussioner du har med kamrater och i i helklass.
 • läsa det du skriver i bl. a. arbetsbok och på test.
 • att du är med och resonerar efter vad du sett och hört i filmer vi tittar på.

 

Undervisning och arbetsformer

   Du kommer att få: 

   - läsa och lyssna på olika texter, både skönlitterära och faktatexter.

   - se på filmer om vikingatiden.

   - jobba med instuderingsfrågor och rituppgifter

   - återberätta om saker och händelser du hört eller läst.     

   - ett test efter arbetsområdet, där du får visa vad du lärt dig om vikingatiden.

      

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: