Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrefördjupning åk 7

Skapad 2019-01-25 09:38 i Victoriaskolan Grundskolor
Fördjupning i valfri genre - genom forskning samt musicerande.
Grundskola 7 Musik
...Pop - Reggae - HipHop - Dubstep - Singer/songwriter - Punk - Heavy metal - Disco...  Dags att lära sig lite om mycket och mycket om något inom populärmusikens historia. Vi kommer att: Spela, sjunga, läsa, titta, lyssna, diskutera och skriva.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi kommer att spela låtar i olika genrer. Dessa låtar ska du kunna sjunga, spela på ett ackordsinstrument, trummor och bas.

Vi kommer att öva enskilt för att lära oss olika kompstilar.

Vi kommer att spela tillsammans för att träna på att hålla takten och lyssna på varandra.

Vi kommer att lyssna på olika genrer så att du kan höra skillnad och likhet mellan dem.

Vi kommer att djupdyka i några genrer genom att bland annat skapa musik.

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Uppgifter

 • Häfte "Populärmusikens historia"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Genrefördjupning

Kunskapskrav

E
C
A
Musicerande och musikskapande
Eleven kan spela enkla bas och slagverksstämmor med (...) tajming.
viss
relativt god
god
Musicerande och musikskapande
Eleven kan delta i gemensam sång och följder då med (...) säkerhet rytm och tonhöjd.
viss
relativt god
god
Musicerande och musikskapande
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med (...) flyt.
visst
relativt gott
med gott... samt passande karaktär.
Musicerande och musikskapande
Eleven anpassar (...) sin stämma till helheten genom att lyssna...
i viss mån
relativt väl
väl
Musicerande och musikskapande
... och (...) uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
till viss del
i relativt hög grad
i hög grad
Musicerande och musikskapande
Dessutom spelar elever på något instrument i någon genre med (...) fungerande teknik...
delvis
relativt väl
väl
Musicerande och musikskapande
... och i (...) passande karaktär.
i viss mån
-
-
Musicerande och musikskapande
Eleven kan då (...) bearbeta och tolka musiken...
bidra till att
-
-
Musicerande och musikskapande
...till ett (...) uttryck.
musikaliskt
delvis personligt musikaliskt
personligt musikaliskt
Musikens sammanhang och funktioner
Eleven kan föra (...) underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Musikens sammanhang och funktioner
Dessutom kan eleven i (...) utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
viss
relativt hög
hög
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: