👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: formella brev

Skapad 2019-01-25 09:50 i Vallåsskolan Halmstad
Här kommer du att få arbeta med att lära dig när det kan vara bra att kunna skriva formella brev och vad du då ska tänka på.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Har du någon gång beställt en mobil eller ett klädesplagg som var sönder när du hade hämtat det på posten? Kanske har du haft tur. Men om oturen skulle drabba dig då kan det vara bra att kunna skriva ett formellt brev i form av en reklamation. Med andra ord skriver du till någon du inte känner. Ett formellt brev kan du skicka till olika företag men även till myndigheter. I det här arbetsområdet ska du få lära dig att skriva ett formellt brev med rätt struktur, innehåll och hur språket används.

Innehåll

      Syfte

 • formulera sig och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

     Centralt innehåll

 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken...
 • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • redigering och disposition av texter med hjälp av dator.

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • ta del av genomgångar om vad som kännetecknat genren (struktur och språk)
 • läsa texter och arbeta med frågor till texterna (formella brev)
 • träna på att skriva ett formellt brev i par/tillsammans med läraren
 • skriva ett formellt brev, ge kamratrespons, bearbeta egen text utifrån respons

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • skriva ett formellt brev/ reklamation och bearbeta utifrån respons. Du skriver i Office.

    Tidsplan: 

 • v. 10-12

     Läromedel:

 • stencilhäften, enstaka stenciler ( Fixa texten 1)

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: reklamation

 • Formella brev: stencilhäfte

 • Kamratrespons: inlämningsuppgift

Matriser

Sv SvA
Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.