Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relationships - Love

Skapad 2019-01-25 10:03 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Engelska
Relationer med fokus på tema kärlek

Innehåll

Under de kommande veckorna kommer vi att jobba med ämnet relationer med särskilt fokus på temat kärlek.

Vi kommer att träna ordkunskap genom att jobba med ord och uttryck som har med relationer och kärlek att göra.

Vi repeterar pågående form (ing-form) och relativa pronomen.

Hörförståelse och läsförståelse kommer att tränas genom att se en kortfilm och genom att tolka instruktioner till arbetsmaterial i Spotlight 8.

Bedömning i hörförståelse och i läsförståelse kommer att ske genom ett prov i vardera färdighet.

Bedömning kommer även ske i skriftlig produktion genom en uppgift som hör till kortfilmen.

Bedömning i muntlig interaktion kommer att ske genom diskussioner i klassen, både i mindre grupper och i helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: