Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mini fokusområde färger

Skapad 2019-01-25 12:16 i Trollskogen 2 Borlänge
Förskola
Vi kommer i några veckor ha extra fokus på färger. Avsikten är att väcka de yngsta barnens nyfikenhet och intresse för att utforska färger runt omkring oss med hjälp av olika tekniker, redskap och material.  

Innehåll

Syfte:

 • Väcka barnens nyfikenhet, lust och intresse för färger runt omkring oss.
 • Ge barnen möjligheter att prova olika material, redskap och tekniker.
 • Utvecklar sin finmotorik genom att få möjlighet till att få prova olika redskap, material och tekniker.
 • Att barnen vågar prova.
 • Utvecklar deras tillit till sin egen förmåga.

Mål:

* Att barnen känner igen och vet namnet på de olika grundfärgerna/färgerna vi har i vår omgivning.

* Att barnen får en vetskap om hur de olika färgerna beter sig tillsammans med varandra.

 

Metod:

Barn och pedagoger utforskar med hjälp av olika tekniker, redskap och material färg tillsammans i ateljén, i våra övriga rum, på gården, i närmiljön. Vi kommer att ha ett extra fokus på färgerna och benämna dem i det vi och barnen gör, i leken, läsning och spel till exempel.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: