Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-01-25 13:18 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur var det att leva på medeltiden? Hur var det att vara barn på medeltiden?

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Centralt innehåll - arbetsområde:

Arbetssätt - undervisningen:

 • Vi tittar på filmer om medeltiden
 • Vi gör tankekartor, enskilt och i grupp
 • Vi läser avsnitt ur boken "Boken om Historia "
 • Diskussioner i helklass och i grupp
 • Muntliga genomgångar

*

*

Bedömning och kunskapskrav:

Du visar genom att vara aktiv på lektionerna, delta i diskussioner i grupp och helklass, genom dina tankekartor och genom ett avslutande skriftligt förhör att du har kunskaper om:
* under vilken tidsperiod som Sverige har medeltid
* hur Sverige blir ett kristet land 
* människors levnadsvillkor, hur det var att vara barn under medeltiden
* orsaker till Digerdöden och konsekvenser av denna sjukdom
* hur flera handelsplater i Sverige blir städer
* hur Sveriges befolkning delades in i fyra grupper, fyra stånd, vad som var utmärkande för dessa stånd
* heliga Birgitta

*

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
När var medeltiden?
Känner till när medeltiden började och slutade.
Hur Sverige såg ut på medeltiden
Känner till att Sverige hade få städer och mest byar.
Känner till att Sverige hade få städer och mest byar och att Sverige var indelat i landskap.
Livet på medeltiden
Känner till att de flesta var bönder.
Känner till att de flesta var bönder och att de odlade sin egen mat.
Känner till att de flesta var bönder och att de odlade sin egen mat och att de sålde mat till de rika. Känner också till att man bodde i byar och att det var fattigt.
Samhällsförändringar i Sverige på medeltiden
Känner till att Sverige fick gemensam religion genom Kristendomen.
Känner till att Sverige fick en gemensam kung, ett gemensamt språk och gemensam religion.
Känner till att Sverige fick en gemensam kung, ett gemensamt språk, gemensamma lagar, gemensam religion och att människorna visste var landsgränserna gick.
De fyra stånden
Känner till de fyra stånden: bönder, borgare, präster och adel.
Känner till de fyra stånden: bönder, borgare, präster och adel och hur de levde.
Digerdöden
Känner till vad digerdöden var.
Känner till vad digerdöden var och hur den spreds.
Känner till vad digerdöden var, hur den spreds och hur många svenskar som dog av den.

Hi
Lokal Pedagogisk Planering utifrån Lgr11, Medeltiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: