Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-01-25 13:33 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur levde människorna på Stormaktstiden? Hur kan vi veta så mycket om Stormaktstiden idag?

Innehåll

 

Syfte:

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

 

 

 

 

 

Centralt innehåll:

 

  • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  • Den svenska statens framväxt och organisation.
  • Järnexport m.m.

 

 

Så arbetar vi:

  • Läraren läser högt och berättar
  • Självständigt arbete med olika läromedel
  • Gruppdiskussioner
  • Filmvisning
  • Skrivuppgift där följande kommer vara centralt:


Trettioåriga kriget

Envälde

Kyrkböcker

Axel Oxenstierna

Regeringen

Landshövding

Affärsmän

Katoliker

Protestanter

Bönder

Adel

Borgare

Kyrkan

Nyheter

Kvinnor och barn

Utbildning

Soldater

Kanoner

Skepp (Vasaskeppet)

Legoknektar

Louis De Geer

Valloner

Gruvor

Kristina

Krigsbyten

Snapphanar

Hungersnöd

Husförhör

Häxor

 

 

 

 

 

Det här ska du kunna när området är klart (utifrån de olika kunskapskraven):

För betyget E

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

För betyget C

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

För betyget A

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: