Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-01-25 14:36 i Garphyttans förskola Örebro
Förskola
Planering för Vintergatans 3-5 åringar ht-20/vt-21 i arbetet med läsförståelse. Vi använder oss av karaktärerna i En läsande klass.

Innehåll

SYFTE

Att arbeta systematiskt för att förbättra läsförståelsen. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Hösterminen -20: Först kommer Spågumman på besök och sedan Detektiven. Efter besöket följer bokläsning 2-3 veckor med särskilt fokus på den karaktären och vad den är bra på. Vi färglägger även karktären som målarbild för att ytterligare befästa arbetet med karaktären.

Vårterminen -21: Konstnären, Reportern och Cowboyen kommer på besök. 


KARAKTÄRERNA

SpågummanSpågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, under och efter läsningen.Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Vid läsning av faktatexter handlar förutsägelserna om att utifrån sin egen kunskap om ämnet förutsäga vad texten kommer att säga.

DetektivenDetektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen och innebär att läsaren:

Läser om ordet.
Läser om meningen.
Läser om stycket för att få ordet i ett sammanhang.
Funderar på om ordet liknar ett ord på svenska eller ett annat språk som läsaren redan kan.
Funderar på om ordet är sammansatt av flera ord.
Funderar på vad det är för sorts ord (substantiv, adjektiv, verb)
Använder sina förkunskaper i ämnet.
Slår upp ordet eller frågar någon vad det kan betyda.

KonstnärenKonstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Konstnären används under läsningen.

ReporternReportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar.  Reportern används under och efter läsningen.

CowboyenCowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. Olika grafiska modeller kan med fördel användas för att sammanfatta både skönlitterära texter och faktatexter.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: