Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 1B VT 2019

Skapad 2019-01-25 15:25 i Sandarne skola Söderhamn
Vi tar avstamp ur läromedlet Prima matematik 1B
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att utgå från boken Prima matematik 1B, men också "prata" matte och arbeta med olika problemlösningar.

Innehåll

Syfte enligt läroplanen:

Centralt innehåll:

Mål för eleven:

 • Du ska kunna skriva och räkna addition och subtraktion med siffrorna 0 - 20.
 • Du ska veta vad hälften så många är.
 • Du ska kunna hela tiotal 0 – 100.
 • Du ska kunna lägesbegrepp och jämföra, uppskatta och mäta volym.
 • Du ska kunna klockans hela och halva timmar.
 • Du ska kunna använda tabeller och stapeldiagram.
 • Du ska kunna använda likhetstecknet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: