Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska planering vt 19 år 6

Skapad 2019-01-26 14:04 i Grycksboskolan Falun
Pedagogisk planering Engelska åk 6
Grundskola 6
Under lektionerna i engelska arbetar vi med de fyra färdigheterna tala, skriva, läsa, höra på många olika sätt. Vi arbetar med individanpassade scheman för att skapa struktur och tydlighet. Ibland bryter vi arbetet med arbetsschemat för att spela olika engelska spel eller arbeta med olika projekt.

Innehåll

Syftet med undervisningen i ämnet Engelska

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kommunikationens innehåll

Så här arbetar vi: 

 • Vi arbetar delvis med textbok och arbetsbok där eleverna arbetar med olika typer av texter. Genom detta utvecklar de sin läsförståelse, sitt ordförråd och sin grammatik. De får även en utvecklad kunskap om olika områden där engelska används.
 • Projekt: Eleverna arbetar med ett land där engelska är första språket. 
 • Film: Vi ser en film, som utspelar sig i ett något område där engelska används, och arbetar sedan vidare med denna film på olika sätt. Genom detta utvecklar eleverna förmågan att förstå talad engelska, de får ett större ordförråd och de får kunskap om det gällande landet. 

Lyssna och läsa - reception

Så här arbetar vi:

 • Vi arbetar delvis med en textbok och en arbetsbok där eleverna arbetar med olika typer av texter. Genom detta utvecklar de sin läsförståelse, sitt ordförråd och sin grammatik. De får även en utvecklad kunskap om olika områden där engelska används.
 • Projekt: Eleverna arbetar med ett land där engelska är första språket. 
 • Film: Vi ser en film, som utspelar sig i ett något område där engelska används, och arbetar sedan vidare med denna film på olika sätt. Genom detta utvecklar eleverna förmågan att förstå talad engelska, de får ett större ordförråd och de får kunskap om det gällande landet.
 • Grammatik: Vi arbetar med övningar ur en specifik grammatikbok, detta för att få fördjupade kunskaper om språkets uppbyggnad. 
 • Musik: Vi lyssnar på olika texter och arbetar med innehållet i dessa. 
 • Korsord: Vi arbetar med korsord för att utveckla ordförrådet och för att träna stavning. 
 • Vi jobbar med läs- och hörövningar på datorerna där de kan rätta sig själva och öva mera på det som behövs.

Tala, skriva och samtala

Så här arbetar vi:

 • Vi arbetar delvis med en textbok och en arbetsbok där eleverna arbetar med olika typer av texter. Genom detta utvecklar de sin läsförståelse, sitt ordförråd och sin grammatik. De får även en utvecklad kunskap om olika områden där engelska används.
 • Projekt: Eleverna arbetar med ett land där engelska är första språket. Eleverna får presentera sitt projekt i små grupper. 
 • Vi arbetar med kortare talövningar. Eleverna tränar upp sitt flyt och sin säkerhet och ges en möjlighet att använda olika strategier för att göra sig förstådd. 
 • Grammatik: Vi arbetar med en specifik grammatikbok, detta för att få fördjupade kunskaper om språkets uppbyggnad. 
 • Musik: Vi lyssnar på olika texter och arbetar med innehållet i dessa. 
 • Korsord: Vi arbetar med korsord för att utveckla ordförrådet och för att träna stavning.
 • Vi arbetar med kortare och längre skrivövningar. 

Detta kommer att bedömas (vad tittar jag efter):

Din förmåga att

 • förstå talad och skriven engelska 
 • förstå och tillgodogöra dig texter av varierande slag och svårighetsgrad och redogöra för och kommentera innehållet
 • förstå och känna igen olika varianter av engelska
 • använda strategier för att lösa språkliga problem
 • skriva engelska med begripliga fraser och meningar och att bearbeta egna framställningar
 • uttrycka dig med ord, fraser och meningar
 • välja texter och talat språk från olika medier och att använda det i egen produktion
 • förstå företeelser i olika sammanhang och områden där engelska användsKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: