👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 9 vt 2019 MELODISPEL

Skapad 2019-01-26 19:36 i Väståkra F-9 Trelleborg
MELODISPEL Eleverna får lära sig att spela enkla melodier utifrån noter (keyboard) och tabulatur och att kombinera melodispel med ackord på keyboard (själv eller i grupp) ukulele och gitarr (i grupp). De får även träna att sjunga melodier till sitt eget komp.
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi spelar enkla korta melodier på keyboard, gitarr och ukulele utifrån noter, bokstavsnotation och tabulaturskrift. Vi tränar den finmotoriska förmågan när fingrarna övar sig att spela melodier.

Innehåll

SPELA MELODIER PÅ KEYBOARD, GITARR/UKULELE SAMT BASSTÄMMA PÅ PIANO OCH ELBAS

Praktiskt musicerande:

Vi spelar enkla korta melodier på keyboard, gitarr och ukulele utifrån noter, bokstavsnotation och tabulaturskrift. Vi tränar den finmotoriska förmågan när fingrarna övar sig att spela melodier.

Vi kombinerar melodispel/basstämma med ackord på piano (själv eller i grupp) och på gitarr/ukulele/elbas (i grupp) samt övar att sjunga melodier till eget eller andras komp.

Samtal och diskussioner:

Vi pratar om hur man läser och använder sig av noter, bokstavsnotation och tabulaturskrift och samtalar om när och varför notskriften uppstod.

Vi diskuterar vad som är skillnaden på ackord och melodi och hur man utifrån ett ackord kan skapa en melodi.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9