Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 4 vt 2019

Skapad 2019-01-27 10:24 i Östra Karups skola Båstad
Vårens bildundervisning för klass 4
Grundskola 4 Bild
Skapa kan man göra på flera sätt. Du kan rita och måla, klippa och klistra eller varför inte filma med iPad. Detta är några av sakerna du ska få göra under våren.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen ska få dig att utveckla kunskaper om hur bilder kan skapas med hjälp av olika tekniker, material och verktyg och hur bilder kan tolkas. Den ska också bidra till att du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa. 

Undervisningen, för att nå målen kan du:

arbeta med olika tekniker t ex filmning, perspektiv, opkonst, forma. 

arbeta med olika material och verktyg t ex färgpennor, akrylfärg, lera, iPad.

skapa ett ”pizzakartong” landskap, där du bygger ditt landskap i trolldeg och sedan färglägger det enligt kartans färger.

samtala och resonera kring bilder

skriva och berätta om dina bilder och arbetet kring dem.

göra en film tillsammans med klasskamrater med iPad. Från bildmanus till filmning och sedan redigera i iMovie.

lägga något av dina alster på din lärlogg på unikum.

Mål och bedömning

Du deltar aktivt på lektionerna.

Du försöker utmana dig själv och vågar göra alla uppgifter.

Din förmåga att skapa med hjälp av olika tekniker, material och verktyg.

Din förmåga att samtala och resonera kring bilder.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild årskurs 4 vt 2019

>
>
>
>
Använda tekniker
Jag kan ännu inte använda några tekniker själv utan behöver stöd och hjälp hela tiden.
Jag kan använda några olika tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda några olika tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda några olika tekniker på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Skapa bilder som berättar något
Jag kan ännu inte skapa bilder som berättar något.
Jag kan skapa enkla bilder som berättar något. Jag använder material och uttrycksformer på ett enkelt sätt.
Jag kan skapa utvecklande bilder som berättar något. Jag använder material och uttrycksformer på ett utvecklat sätt.
Jag kan skapa välutvecklade bilder som berättar något. Jag använder material och uttrycksformer på ett välutvecklat sätt.
Samtala och resonera kring bilder
Jag kan ännu inte samtala och resonera kring en bild
Jag kan på ett enkelt sätt samtala och resonera kring en bild. (Ex Hur är bilden gjord, målad eller foto, vad finns på bilden..)
Jag kan på ett utvecklat sätt samtala och resonera kring en bild. (Ex Hur är bilden uppbyggd med former och färger.. vad vill den berätta)
Jag kan på ett välutvecklat sätt samtala och resonera kring en bild och göra kopplingar till andra bilder. (Ex hur är den uppbyggd med former och färger...,vad berättar den och varför tror du det, hur skulle en liknande bild ser ut...)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: