Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2019-01-27 11:00 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Engelska
Detta är en mall för planering där rubrikerna finns med som vi på Emanuelskolan ska ha med i planeringen.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

 • Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till
 • Du kan följa enkla muntliga instruktioner
 • Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå
 • Du kan ställa och svara på mycket enkla frågor när du pratar med andra


Undervisning - arbetssätt
Vi kommer att:

 • titta på engelska kortfilmer
 • lyssna och sjunga olika sånger
 • göra olika lekar och övningar för att träna och lära oss engelska
 • göra mycket enkla presentationer
 • arbeta med programserie " English Kids Zone"
 • arbeta med ramsor
 • arbeta med ordförråd

 

 

Elevinflytande

 • Du kommer att få reda på vad du ska kunna samt på vilket sätt du ska uppnå målen
 • Du kommer till viss del kunna välja ett arbetssätt som passar dig bäst
 • Du kommer att ta del av de pedagogiska planeringar och ha inflytande på undervisningsdelen
 • I skolan kommer vi att ta hänsyn till de demokratiska grunderna
 • Du kommer att arbeta med uppgifterna som passar dig som individ

 


Bedömning
Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom att deltagande i diskussioner och samtal, hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna samt genom skolverkets bedömningsstöd.


Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: