Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsning 1

Skapad 2019-01-27 13:14 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F – 6 Svenska
Vi börjar området läsning med gemensam högläsning och samtal om det vi läser.

Innehåll

Läraren kommer att läsa ett antal böcker högt. Varefter vi kommer igång har de elever som vill möjlighet att också vara den som läser. Du som inte vill läsa högt för alla kommer att få möjlighet att läsa högt bara för läraren, för att du ska kunna få visa hur du läser, och för att du, om du behöver, ska få möjlighet att träna på det.

Vi kommer att diskutera läsförståelsestrategier, och vi kommer att använda dem när vi pratar om det vi har läst.

 

Utöver detta kommer vi att prata om de författare vars böcker vi läser, och några andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska - läsning 1: åk 6

Läsförståelse och läsflyt

 • Sv  4-6   Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6   Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Insats krävs
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 3
Använda läsförståelsestrategier
Du kan använda olika lässtrategier för att förstå en uppläst text och förstår tillräckligt för att kunna följa med i handlingen i texten.
Du kan vända olika lässtrategier för att förstå en uppläst text på ett ändamålsenligt så att du oftast förstår det mesta i texten.
Du använder läsförståelsestrategier på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och har en mycket god förståelse av en uppläst text.
Läsa med flyt - avkodning
(Även din läsförståelse påverkar ditt läsflyt. Här handlar det om avkodning.) Om du har dyslexi eller liknande svårigheter markerar vi hur du läser här, men du bedöms utifrån din förmåga att använda hjälpmedel.
Du läser med visst flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.

Samtala och resonera

 • Sv  4-6   Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
Insats krävs
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 3
Samtala
Du kan delta i samtal om det vi läst genom att ställa frågor och framföra egna tankar på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du kan delta i samtal om det vi läst genom att ställa frågor och framföra egna tankar på ett sätt som gör att läraren inte behöver hjälpa till så mycket.
Du kan självständigt leda ett samtal om det vi läst, ställa frågor och framföra egna tankar på ett sätt som gör att samtalet mellan er elever fungerar bra.
Resonera
Du kan, utifrån sådant du själv varit med om resonera på ett enkelt sätt utifrån detta om tydliga budskap i det ni läst, och beskriva hur du upplevde det du läste.
Du kan göra det som beskrivs på nivå två, men med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och kopplingar.
Du kan göra det som beskrivs på nivå 2, med väl utvecklade och väl underbyggda resonemang och kopplingar. Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Sammanfatta
Du kan enkla kronologiska sammanfattningar (sammanfatta i rätt tidsföljd) av det du läst, och kommentera det viktigaste.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av det du läst, och kommentera det viktigaste med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av det du läst, och kommentera med god koppling till innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: