Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap SO förskoleklass

Skapad 2019-01-27 15:34 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F SO (år 1-3)
SO i förskoleklass kommer att behandla olika frågor om värdegrund, traditioner, och hållbar utveckling.

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 • Leka olika lekar och spela spel, för att få kännedom kring regler. Du kommer även få samtala kring olika normer och diskutera detta. 
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Målet med arbetet är att du ska:

 • Kunna samtala, lyssna och ställa frågor. Samt framföra vad du själv känner, hur du tänker, vilka åsikter du har inom områden som är bekanta för eleven. Exempelvis etiska och vardagliga händelser. 
 • Kunna använda digitala verktyg och medier för kommunikation, exempelvis kunna använda olika appar på Ipad. 
 • Känna till ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Samt ha kännedom kring hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Känna till normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Känna till demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Kunna lösa konflikter på ett korrekt sätt. 
 • Känna till barnkonventionen och ha kännedom kring barnens rättigheter. 
 • Få respekt för naturen och känna till att alla människor lever på olika sätt, och har olika förutsättningar.
 • Känna till hur vi tillsammans kan bidra till hållbar utveckling. 
 • Känna till hur kosten, sömnen och fysisk aktiviteten påverkar din hälsa och ditt välbefinnande. 

Viktiga begrepp du kommer att möta:

 • Hållbar utveckling
 • Traditioner
 • Levnadsvillkor
 • Trafik
 • Närmiljö
 • Värdegrund
 • Inflytande
 • Delaktighet
 • Barnkonventionen
 • Välbefinnande

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • Titta på filmer och avsnitt av serier
 • Samtala och diskutera om olika ämnen
 • Arbeta med värdegrundsarbetet KiVa varje månad.
 • Använda oss av olika estetiska uttryck
 • Använda oss av musik och olika sånger med viktiga budskap
 • Vara ute i naturen 
 • Skriva enklare texter
 • Läsa olika böcker
 • Ha idrottslektioner
 • Cirkelmodellen

Du kommer möta IKT i undervisningen genom att:

 • Vi kommer att titta på olika filmer, dokumentärer och avsnitt från olika serier
 • Vi kommer att dokumentera med Ipads
 • Vi kommer att använda olika appar.. 

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • Att diskussionerna utgår från dina erfarenheter och vad du är intresserad av
 • Kooperativa arbetssätt (Grupparbete, enskilt, par eller alla)
 • Du är med och utvärderar arbetets former och innehåll.
 • Lärarna planerar arbetet efter ditt och gruppens intressen.

 Du kommer få visa vad du lärt dig genom: 

 • Samtal och diskussioner tillsammans med lärare och kamrater
 • Olika estetiska uttryck
 • Olika arbetsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: