Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrekunskap

Skapad 2019-01-27 16:57 i Maria Parkskolan Helsingborg
Att lära sig vad som kännetecknar olika typer av texter och själv kunna skriva dem.
Grundskola 9 Svenska
Har du tänkt på att det finns olika typer av texter? För att du ska kunna skriva rätt text måste du veta i vilken genre du ska skriva men också vad som är typiskt för just den genren.

Innehåll

Rubrik

Vad finns det för olika slags texter och hur är de uppbyggda?  Vad kännetecknar t ex en novell, en krönika eller en debattartikel? Hur skriver man de olika typerna av texter? Vi läser, analyserar och skriver egna texter.

Elevens mål

Du ska läsa och arbeta med flera olika slags texter, t ex reportage, debattartiklar, krönikor, formella brev, bloggar och insändare.  Du ska lära dig vad som kännetecknar de olika typerna av texter, så att du känner igen dem. Du ska också skriva egna texter.

Så här ska vi arbeta

Vi läser tillsammans eller själva t ex reportage, insändare, tidningsartiklar och brev mm. Vi arbetar med texterna dels genom uppgifter om innehållet, dels genom att studera hur de är uppbyggda. Vi skriver själva och vi läser varandras texter och ger kamratrespons. I slutet av arbetsområdet lämnar du in din text som du har rättat efter att du har fått respons från din kamrat. 

Bedömning

Att du är aktiv på lektionerna, tar ansvar för dina uppgifter och utnyttjar tiden i skolan. Du ska veta vad som kännetecknar de olika texterna, vilket du visar genom att själv skriva egna texter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska

E
C
A
Genomfört arbetsområde
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv
Bedömningsmatris- Skriva egna texter

E
Eleven följer instruktionen.Texterna fungerar i huvudsak som resonerande texter med egna tankar/åsikter.
C
Eleven följer instruktionen. Texterna fungerar relativt väl som resonerande texter med egna tankar/åsikter.
A
Eleven följer instruktionen. Texterna fungerar väl som resonerande texter med egna tankar/åsikter.
INNEHÅLL
Eleven beskriver på ett enkelt sätt vad han/hon lyfter fram för tankar i uppgifter kopplade tlll uppgiften. Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om varför man väljer att framhålla vissa egenskaper/händelser eller åsikter. Eleven ger exempel från den egna erfarenheten.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt om varför man väljer att framhålla vissa egenskaper/händelser eller åsikter kopplade till uppgiften. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Texterna innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt varför man väljer att framhålla vissa egenskaper/händelser och åsikter kopplade till uppgiften. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
STRUKTUR
Texterna är i huvudsak sammanhängande och begripliga. Textbindningen är enkel.
Texterna är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, tex genom styckeindelning, styckemarkering och/eller inledning.
Texterna är sammanhängande och välstrukturerade, tex genom en konsekvent genomförd styckeindelnin/markering och effektiv/intressant inledning. textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, tex genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren
SPRÅK OCH STIL
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar texterna, tex genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter texten, tex genom användning av bildspråk och liknelser. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på riktigt sätt.
SKRIVREGLER
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
HELHETSBEDÖMNING
Eleven följer uppgiftsinstruktionerna. Texternas innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionerna. Texternas innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionerna. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: