Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hav och sjö

Skapad 2019-01-27 17:09 i Olseröds skola Kungälv
Jordens vatten - Hav och sjö
Grundskola 4 Biologi
Livet i sjö och hav

Innehåll

Inledning

I ämnet biologi får vi träna oss på att använda våra kunskaper till att granska information, göra undersökningar och uttrycka vad vi tycker inom biologins ramar. Vi lär oss begrepp, modeller och teorier som är typiska för biologiämnet och som kan hjälpa oss att beskriva och förklara hur saker hänger ihop, under denna period som handlar om livet i kust och hav.

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

 

Konkretiserade mål

 • Du ska känna till vad en näringskedja är och kunna ge ett exempel
 • Du ska veta i vilka former vatten förekommer
 • Du ska kunna något om sjö och hav som ekosystem
 • Du ska känna till människans påverkan av detta naturområde
 • Du ska kunna berätta varför vattnet är så viktigt för livet på jorden
 • Du ska veta som som gör Östersjön speciellt som hav

 

Ämnesspecifika ord

Sötvatten, saltvatten, bräckt vatten, näringsrika/näringsfattiga, övergödning, försurning, skärgård, Östersjön, algblomning, kretslopp, näringskedja, näringsväv. 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 

 • Förtest utifrån ämnesspecifika ord
 • Faktagenomgångar
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Arbetsblad
 • Forskning om en valfri art

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • ditt engagemang i diskussioner och resonemang
 • forskningsarbetetKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: