Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talets stora samhällsomvandling samt ideologier

Skapad 2019-01-27 17:11 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Under det här avsnittet i historien lägger vi fokus på 1800-talet som var ett turbulent århundrade med många samhällsförändringar. Industrialismen växte snabbt, de olika politiska ideologierna spred sig. Nationalismen och imperialismen kom att prägla synen på människorna och olika kulturer. Samtidigt ökar befolkningen kraftigt beroende på många positiva faktorer och av en ökad tillgång på utbildning.

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta med området:

  • Vi läser texterna i Digilär och lyssnar till föreläsningar kring området

  • Vi använder oss av diskussioner i helklass och ser filmer kring olika fenomen.

Följande avsnitt läser eleverna i Digilär:

  • Den stora samhällsförändringen

  • Ideologierna

  • Nationalismen

  • Imperialismen

Området examineras genom aktivt deltagande under lektionerna samt ett skriftligt prov i Digiexam under vecka 2.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
    His  -

Matriser

His
Historia 1a1 HISHIS01a1

E
C
A
Redogöra för förändringsprocesser
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Exempel på några historiska personer
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Förklarar samband
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: