Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt. åk 5

Skapad 2019-01-27 17:58 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Planering för Matteborgen 5a
Grundskola 5 Matematik
Du lär dig matematik i skolan så att du kan använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i ditt vardagsliv.

Innehåll

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i hur du: 

 

 • formulerar och löser problem med hjälp av matematik

 • väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod du använt

 • använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • för och följer matematiska samtal och diskussioner

 • använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

 

Vi arbetar med
6. Tal:

     När du har arbetat med det här ska du       

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t ex 14 + 8 x 4 
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t ex 10 - 5 = ? + 2 

7. Bråk: 

       När du har arbetat med det här ska du kunna

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t ex 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

8. Procent

        När du har arbetat med det här ska du kunna

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa ett cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t ex två halsdukar och tre mössor 

9. Decimaltal

       När du har arbetat med det här ska du kunna

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal 
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal 
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga 
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

10. Geometri

        När du har arbetat med det här ska du

 • veta att en rät vinkel är 90⁰, en spetsig vinkel mindre än 90⁰ och en trubbig vinkel större än 90⁰
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är 
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi arbetar med vår matematikbok "Matte Direkt Borgen 5 B". Ibland arbetar vi med annat arbetsmaterial.
Inför varje kapitel kommer vi att gå igenom mål och kunskapskrav.
Inför varje delområde i kapitlet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, där vi diskuterar olika matematiska begrepp och strategier.
Vi arbetar med mattebeting, där du planerar veckans arbete.
Vi kommer också att arbeta med färdighetsträning, problemlösning (kluringar) och praktiska problem.
Vi kommer att göra olika diagnoser och prov för att se hur väl du uppnått de olika målen. Efter varje diagnos får du fylla i hur du tyckte det kändes i din loggbok.

Efter att diagnosen är rättad ska den hem för påskrift så att vårdnadshavare vet hur det går för dig i matematiken.                                                                                                                                           

Du kommer att få möjlighet att repetera samt att fördjupa dig inom olika områden. Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.   

  

Bedömning sker efter hur väl du kan:

 • formulera och lösa matematiska problem

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt göra en bedömning av den metod du använt

 • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • föra och följa matematiska samtal och diskussioner

 • diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid och genom diagnoser.

Tänk på att du utvecklas genom att delta aktivt vid genomgångar, samarbeta, diskutera, våga göra fel och fråga när du inte förstår.

 

Reflektion-utvärdering

Vilka områden är dina starka sidor?
Vilka områden kan du utveckla?
Hur lär du dig bäst?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: