Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar - NTA

Skapad 2019-01-27 20:14 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Inom tema Förändringar utgår vi från elevernas egna tankar om och erfarenheter av förändringar hos några vardagsföremål. Vi observerar fasförändringar som orsakas av förändringar i den omgivande miljön, för att sedan börja undersöka vad som händer om man blandar olika ämnen.
Grundskola 3 Teknik Kemi NO (år 1-3) Bild
Hur snabbt smälter en isbit? Vad händer om du kokar vatten och sedan kyler ned ångan? Vad är skillnaden mellan en blandning och en lösning och vad är silning, filtrering och avdunstning?

Detta och mycket mer kommer vi att undersöka inom temat Förändringar. Slutligen kommer vi att göra undersökningar där kemiska reaktioner leder till att nya ämnen bildas.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll

I temat Förändringar kommer vi att arbeta med det centrala innehållet i No, Kemi, Teknik samt bild.

Metod

 • Temat är uppdelat i 15 uppdrag. Varje uppdrag inleds med en gemensam genomgång och diskussion.
 • Vi kommer att arbeta enskilt och tillsammans i grupp för att lösa uppdragen. 
 • Uppdragen dokumenteras med hjälp av text och bild. 
 • Vi kommer göra många olika experiment och observationer under temat.
 • Vi kommer göra förutsägelser, undersöka och utvärdera våra experiment.
 • Vi kommer undersöka vattnets olika former-fast, flytande och gas.
 • Vi kommer att arbeta med silning och filtrering samt
 • hur man kan sortera ämnen utifrån deras utseende och form.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • Använda de ord och begrepp som hör till temat.
 • Kunna beskriva vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • Kunna ge exempel på kokning, avdunstning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ha grundläggande kunskaper om luftens betydelse för allt levande. 
 • Observera vad som händer i undersökningarna och jämföra dina resultat med andra. 
 • Formulera egna förutsägelser och resultat.
 • Planera, genomföra och dokumentera ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: