Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 5 - Läsning av "Varg" HT20

Skapad 2019-01-27 20:29 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Vi läser den skönlitterära boken "Varg" skriven av Ulf Nilsson och Linda Mill. Boken beskriver entreprenörskap, kopplingen arbete - lön, arbetet på en tidning mm. Efter läsningen bearbetar vi texten genom att diskutera, skriva och utöka ordförrådet.

Innehåll

Förmågor

Under arbetets gång kommer du att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa enskilt och i liten grupp.
 • skriva läslogg och svara på frågor och ord.
 • diskutera om innehållet i texten.
 • återge och sammanfatta innehållet, muntligt och skriftligt.
 • resonera om lästa texter och sedan anknyta till sina egna erfarenheter.
 • arbeta med ords betydelse på olika sätt och därmed öka ordförrådet.
 • lära oss begreppet massmedia och diskutera massmedias roll i samhället.
 • titta på serien "Är det sant?" från UR och arbeta med källkritik.

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper:

 • skriftligt i din läslogg.
 • muntligt i olika diskussioner i både helklass och i grupp.
 • delaktighet på lektioner genom att t.ex. räcka upp handen och svara.

 

Lyssna på boken:

Att lyssna på boken går bra:

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Uppgifter

 • Frågor "del 1"

 • Frågor "del 2"

 • Frågor "del 3"

 • Frågor "del 4"

 • Frågor "del 5"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Varg - SV läsning årskurs 5

Börjar
Nivå 1 (utvecklar)
Nivå 2 (Behärskar)
Nivå 3 (Utvidgar)
Läsa med flyt
Arbetar mot nivå 1.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Arbetar mot nivå 1.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Arbetar mot nivå 1.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Samtala
Kommunikation
Arbetar mot nivå 1.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Söka, välja ut och sammanställa
Söka
Arbetar mot nivå 1.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: