Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2019-01-27 21:04 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Religionskunskap
I detta område kommer vi att titta närmare på vad som kännetecknar en religion och varför vi kan räkna judendomen som en sådan. Vi kommer att titta på typiska drag för judendomen, vilka likheter och skillnader det finns gentemot andra religioner, hur det är att leva som jude i dagens samhälle men vi kommer också prata om- och diskutera vad som skapar våra identiteter och ta ställning i olika moraliska frågeställningar.

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Under arbetets första veckor kommer ni arbeta med instuderingsuppgifter om religion i allmänhet och judendomen i synnerhet. Det blir dessutom genomgångar, filmer, övnings- och diskussionsuppgifter.

De sista två veckorna kommer ni att arbeta med en inlämningsuppgift. Här kommer ni på olika sätt få fördjupa er i olika frågor kopplade till judendomen. Till denna uppgift kommer ni även att få lov att söka användbar information i böcker och på nätet. Här ingår det även att vara källkritisk. 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:

Den avslutande inlämningsuppgiften som ni arbetar med under temats sista veckor.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. (Re)
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. (Re)
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. (Re)
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller (Re)
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. (Sh)
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. (Re)
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. (Sh)

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

DESSA FÖRMÅGOR KOMMER/KUNSKAPSKRAV KOMMER ATT BEDÖMAS

Kunskapskrav E

Kunskapskrav C

Kunskapskrav A

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna (Re1A)

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna (Re1A)

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna (Re1A)

och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (Re1B)

och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (Re1B)

och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. (Re1B)

Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (Re2)

 

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (Re2)

 

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. (Re2)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. (Re3)

 

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. (Re3)

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (Re3)

 

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. (Re4)

 

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. (Re4)

 

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. (Re4)


Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang (Re5A)

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (Re5A)

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda (Re5A)

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt (Re6A)

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt (Re6A)

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt (Re6A)

samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Re6B)

samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Re6B)

samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Re6B)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument (Sh6A)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument (Sh6A)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument (Sh6A)

och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt (Sh10A)

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande (Sh10A)

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt (Sh10A)

och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Sh10B)

sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Sh10B)

och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Sh10B)

 

 Förklaring av ovanstående kunskapskrav:

 • Dina kunskaper om judendomen (Re1a): "Vad man tror på, alltså vad själva religionen går ut på" och "Viktiga heliga skrifter och berättelser" och "Hur religionen utövas (uttryck och handlingar)"
 • Din förmåga att förklara samband mellan punkterna ovan (Re1b)
 • Din förmåga att göra jämförelser mellan judendomens olika inriktningar samt med andra religioner, t ex religioner ni arbetade med under området högkulturerna eller kristendomen.Din förmåga att utifrån dina kunskaper föra resonemang kring orsaker och konsekvenser till de likheter och skillnader ni finner (Re2).
 • Din förmåga att utifrån kunskaper föra resonemang om hur judendomen påverkar samhället och hur samhället påverkar judendomen (Re3).
 • Din förmåga att reflektera kring och föra resonemang kring hur enskilda individer påverkas av judendomen (Re4)
 • Din förmåga att resonera och ta ställning kring etiska frågor kopplade till judendomen (Re5A, Sh6)
 • Din förmåga att söka information om judendomen och då även kritiskt granska källorna och då föra resonemang kring källornas användbarhet och trovärdighet(Re6, Sh10)

 Att tänka på - När du för resonemang kring olika saker ska du framförallt tänka på att:

 • Motivera dig utifrån faktakunskaper
 • Föra resonemang ur olika perspektiv, positivt och negativt, ur såväl en troendes som en ateists (icke-troendes) perspektiv.
 • Föra resonemangen i flera led.
 • Dina resonemang ska vara logiska.
 • Skilja på fakta och värderingar, tro och vetenskap.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats i Unikum (frågor i kommentarsfältet under planeringen) och det kommer även jag göra. Dels genom att i matriserna på unikum markerar hur långt du kommit på respektive kunskapskrav som vi har arbetat med, dels genom en motiverande och framåtsyftande kommentar.

Matriser

Re Sh
Religionskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9

E
C
A
1A - Världsreligionerna: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
1B - Världsreligionerna: Kunskaper - Beskriva, visa samband
Området har berört kunskapskravet.
och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2 - Jämförelser
Området har berört kunskapskravet.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3 - Religion och samhälle
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4 - Religion och individen
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
5A - Etik och moral: Resonemang
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
5B - Etik och moral: Begrepp och modeller
Området har berört kunskapskravet.
och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
6A - Källor: Använda
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
6B - Källkritik
Området har berört kunskapskravet.
samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Re Sh
Samhällskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9

E
C
A
1 - Samhällsstrukturer: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2 - Samhällsstrukturer: Samband
Området har berört kunskapskravet.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3 - Begrepp och modeller: Användning
Området har berört kunskapskravet.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
4A - Individ och samhälle: Ömsesidig påverkan
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
4B - Individ och samhälle: Individens möjligheter
Området har berört kunskapskravet.
och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
5 - Samhällsfrågor: Undersöka
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
6A - Samhällsfrågor: Ståndpunkter
Området har berört kunskapskravet.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang
6B - Samhällsfrågor: Ståndpunkter - Belysa olika perspektiv
Området har berört kunskapskravet.
och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
7 - De mänskliga rättigheterna
Området har berört kunskapskravet.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
8 - Nationella minoriteter
Området har berört kunskapskravet.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
9A - Demokrati: Kunskaper
Området har berört kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer
9B - Demokrati: För- och nackdelar
Området har berört kunskapskravet.
och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter,samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
10A - Källor: Använda
Området har berört kunskapskravet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
10B - Källkritik
Området har berört kunskapskravet.
och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: