Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2019-01-27 21:47 i Kristinelundskolan Östhammar
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap SO (år 1-3) Svenska
Under vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddism, i ämnet religionskunskap.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Världsreligionerna, årskurs 6

Visa ditt lärande genom att : 

- delta aktivt i diskussioner

- göra arbetsuppgifter muntligt och skriftligt

- visa dina kunskaper i skriftliga förhör.

 

Mål:

- Du ska ha kunskaper om några heliga rum eller platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

- Du ska känna till samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

 

Områdesbeskrivning:

Du ska få undervisning om vilka platser för religionsutövning som finns, samt vilka högtider, symboler och centrala berättelser som finns inom kristendomen, islam, judendomen, hinduism och buddism.

Du kommer få se olika filmer om världsreligionerna, läsa i läroboken Puls Religion samt arbeta med fördjupningsfrågor till de olika avsnitten. Arbetet med fördjupningsfrågorna sker både muntligt och skriftligt. 

Centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet Världsreligionerna ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om

 • Likheter och skillnader mellan religionerna
 • Hur olika religioner påverkar människors liv
 • vilka traditioner som finns inom olika religioner
 • ämnesspecifika ord och begrepp

 

Arbetssätt

 • Diskutera
 • Läsa
 • Titta på film
 • Faktasökning och fördjupning
 • skriftligt prov

 

Extra digitalt material du kan använda för att kolla dina kunskaper

https://portal.nok.se/extramaterial?id=2061

Uppgifter

 • Elevplanering religion vt 19

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re Sv SO
Världsreligionerna 2019

Världsreligionerna

E
C
A
Kunskaper/färdigheter
Kunna berätta om några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Resonemang/Jämförelser
Hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna när de gäller några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler.
Du kan föra ett enkelt resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du anger exempel på likheter och skillnader. Samtliga dessa exempel är konkreta till sin karaktär. Flera av dessa exempel är korrekta och rimliga.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär. Du förklarar även varför det är så.
Samband
Kunna förklara varför och beskriva tankegångarna bakom dessa heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna.
Du kan visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor
Hur olika livsfrågor, t ex: * Synen på kärlek, * Vad som händer efter döden * Finns Gud? * Hur kom jorden och universum till? skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett enkelt resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: