Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KÄLLKRITIK

Skapad 2019-01-27 21:58 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Källkritik Söka och granska information från olika källor.

Innehåll

   Förmågor

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. Undervisningen skal dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om digitala kommunikationsverktyg.

Centralt innehåll

Utveckla din förmåga att:

 • söka och värdera information från olika källor
 • bedöma informationens rimlighet

Detta ska vi arbeta med

 

 • Nätetik: Vi tittar på och diskuterar filmerna Surfarna om källkritik, digitala missförstånd, reklam och sponsring, söka på nätet och nätfiske. 
 • Källkritik: Vi läser och diskuterar Hallandsposten i pappersformat samt Aftonbladet digitalt. 
 • Schyst på nätet
 • Diskussioner i mindre grupper om hur man ser på olika nätsidor och dess trovärdighet, inlägg och spridning.
 • Praktisera kunskap - söka, värdera och jämföra.

Detta bedöms

Din förmåga om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor genom att:

 • tala och samtala 
 • läsa, förstå och reflektera
 • utvecklar kunskaper och förståelse om digitala kommunikationsverktyg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  SO  7-9
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier. Hur man kan urskilja budskap, avsändare och syfte.
  SO  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  SO  1-6
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  SO  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön, och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  SO  7-9
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet, till exempel i tidningsartiklar och i sökträffar via sökmotorer på internet.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: