Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leva tillsammans

Skapad 2019-01-27 22:09 i Ornäs skola Borlänge
Genom diskussion och uppgifter kommer du att få möta andra elevers tankar om livet och på så sätt utveckla din empatiska förmåga och förståelse.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap Religionskunskap
Leva tillsammans För att trivas och må bra behöver vi lära oss att ta hand om oss själva och varandra på ett bra sätt. När du arbetat klart med detta område bör du kunna förklara och förstå begrepp som jämlikhet, solidaritet, livskunskap, den Gyllene regeln, empati, etik och moral. Du bör känna till varför vi behöver regler i vårt samhälle veta vad BRIS är och vilken hjälp man kan få av dem. Du bör veta varför det är viktigt att kunna leva sig in i andras situationer, kunna motivera dina synpunkter och dina ställningstaganden i olika frågor som hör till ämnet.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss?

Du ska få möjlighet att lära dig några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Du ska få möjlighet att resonera kring vardagliga moraliska frågor, exempelvis jämställdhet, utanförskap och kränkning, men också resonera kring om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;
* inhämta fakta från litteratur, film, diskussioner och genomgångar
* föra resonemang och ta ställning kring moraliska frågor
* aktivt deltaga i diskussioner och grupparbeten
* skriva texter där du får öva dig i att motivera dina åsikter

Undervisning och arbetssätt

Vi  arbetar med detta område fram till vecka 9. Under den tiden kommer du att få arbeta enskilt, parvis, i grupparbeten och i helklass.

Du kommer att få lyssna på genomgångar.
Du kommer att få diskutera och samarbeta i mindre grupper.
Du kommer att få arbeta med frågor utifrån faktatexterna.
Du kommer att få se på filmer i ämnet. 
Du kommer att få en del läxor/prov i ämnet. 
Du kommer att få skriva texter i ämnet.

 

Genom samtal och diskussioner kring texter och filmer med olika moraliska frågor kommer du att få reflektera  kring hur du tänker och resonerar och hur andra kan tänka på ett annat sätt. Vi kommer också resonera kring varför vi ibland tänker så olika kring olika företeelser och att det alla gånger inte finns något givet "rätt" hur man resonerar.

 

Du kommer också att arbeta med moraliska frågor i forumspel och i några skrivuppgifter. 

Filmen "Tomboy" ser vi på  under filmfestivalen och samtalar om och arbetar med både innan och efter filmen. Den berör flera olika ämnen ovanför och blir en tillgång till arbetsområdet. Arbetet med filmen avslutas med en skrivuppgift.

Vi uppmärksammar Förintelsens minnesdag 27/1 och ser en faktafilm och sedan serien, "En ö i havet". Den serien berör även den området om etik och moral och vi kommer att arbeta med serien under tidens gång och efteråt genom en skrivuppgift.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

-din förmåga att delta aktivt vid genomgångar och arbete i grupp
-din förmåga att kunna skriva texter där du motiverar dina åsikter
-din förmåga att föra resonemang kring olika moraliska frågor
-din förmåga att visa dina kunskaper genom olika muntliga grupparbeten, läxor och avstämningsuppgifter.

Vi kommer avsluta arbetet med en mindre prov som du innan får hem att öva på.

Viktiga begrepp/ord:

etik, moral,  jämställdhet, jämlikhet, solidaritet, rätt, orätt, kränkning, utanförskap, lika/olika, identitet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh
Religion - Etik och moral

Matris för åk 5 VT-19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Etik och moral
Du kan diskutera kring olika livsfrågor t.ex. Vad kan ett bra liv vara? Finns det olika tankar kring detta inom olika religioner
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor
Etik, moral och identitet
Du kan diskutera kring vad som är rätt och fel i vardagen. Fokus: Identitet, kränkningar, utanförskap, jämställdhet, mänskliga rättigheter m.m.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan innebära att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan innebära att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan innebära att göra bra saker för andra.
Etiska begrepp
Du kan använda dig av begrepp som rör etik och moral t.ex. rätt, orätt, jämställdhet,utanförskap och solidaritet.
Du kan på ett ganska bra sätt använda dig av etiska begrepp när du diskuterar kring rätt och fel i vardagen.
Du kan använda dig av etiska begrepp på ett bra sätt när du diskuterar kring rätt och fel i vardagen.
Du kan använda dig av etiska begrepp på ett mycket bra sätt när du diskuterar kring rätt och fel i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: