Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året Runt år 1

Skapad 2019-01-27 22:31 i Backluraskolan Stockholm Grundskolor
NO året runt Årk 1
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Biologi
Du ska under året få lära dig om våra årstider och vad som händer i naturen med växter och djur. Du ska också få lära dig om våra svenska högtider och traditioner.

Innehåll

 

Undervisningen om "Året runt" ska ge eleven kunskap om hur ett år ser ut. Varför vi har årstidsväxlingar och hur naturen förändras i och med årstiderna. Hur djur anpassar sig till årstiden och något djurs livscykel. Eleverna kommer även att arbeta med sakprosa genom att läsa olika faktatexter och skriva en faktatext där eleven kommer att få undersöka, studera och skriva utifrån en specifik texttyp. Eleven kommer därtill få  dokumentera sina undersökningar med olika uttrycksformer i sin årstidsbok. Planeringen är tänkt att 

Mål

Målen är att du ska kunna:

 • årets månader och årstider.
 • berätta om de fyra årstiderna och vad som är speciellt för dem. 
 • berätta om något djurs och någon växts (i vår närmiljö) anpassning till de olika årstiderna.
 • förklara varför det är olika varmt på jorden och hur det hänger ihop med årstiderna
 • jämföra din åsikt med andras och värdera dessa
 • enkel observation och dokumentation av årstiderna  
 • nämna och sortera svenska djur efter dess egenskaper
 • veta hur en faktatext är uppbyggd

Så här kommer du att arbeta:

 • genom ute-lektioner och utflykter till skogen
 • plantera växter och studera 
 • lyssna och vara aktiv vid genomgångar
 • se på film
 • läsa faktatexter
 • skriva faktatexter 
 • få uttrycka dig i bild och form.
 • muntliga presentationer i tvärgrupper
 • arbeta i din basgrupp och lära av varandra

Dokumentation:

Vi kommer att dokumentera arbetet i en årstidsbok. 

Vi kommer att bedöma

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med "Året runt" kommer vi bedöma din förmåga att;

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

biologiska samband i [...] naturen, samt;

 • Din förmåga att aktivt delta i undervisningen genom att lyssna och samtala, exempelvis berätta om naturens förändringar under årstiderna.
 • Din förmåga att berätta om året, månader, veckor och dagar.
 • Din förmåga att göra enkla observationer och systematiska undersökningar.
 • Din förmåga att beskriva och namnge några djur och växter samt  ge exempel på deras livscykler och hur de skulle kunna sorteras.
 • Din förmåga att beskriva hur en faktatext ser ut och skrivs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bi
Året runt

Naturkunskap

Eleven uppnår inte målet
Eleven är på god väg att nå målet
Eleven når målet
Eleven når målet med marginal
Begreppsförmågan
I samtal om årstider kan eleven berätta om förändringar i naturen och kan ge ett exempel på en livscykel hos ett djur och hos en växt .
Analysförmåga
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband mellan djur och årstiderna
Metodförmågan
Eleven gör enkla observationer av årstider och kan då nämna och sortera några djur efter olika egenskaper
Metodförmågan
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer
Eleven deltar aktivt i undervisningen genom att lyssna och samtala

svenska

Eleven uppnår inte målet
Eleven är på god väg att nå målet
Eleven når målet
Eleven når målet med marginal
Kommunikationsförmågan
Eleven kan skriva enkla kortare texter på dator och använder då hela meningar med viss säkerhet.
metodförmågan
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då till viss del grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Begreppsförmågan
Elevens faktatexter innehåller till viss del grundläggande ämnesspecifika begrepp.
Språkliga normer
Eleven kan urskilja beskrivande sakprosatexter (faktatextens uppbyggnad) och följa vissa språkliga strukturer som är typiska för texttypen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: