Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-01-28 10:46 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Grundskola F – 9
Vill du förändra något som du är missnöjd med? Då behöver du kunna argumentera för din sak och detta ska vi nu lära oss. Hur man kan lägga upp strategier för att övertala andra att agera.

Innehåll

Vi utgår från vår arbetsbok, Klara svenskan.

Vi arbetar med målen för kapitlet. 

Du blir bedömd i alla tre arbetsområden, tala, läsa och skriva. 

Uppgifter

  • Debatt

Matriser

Argumenterande text

Läsa

E
D
C
B
A
Struktur
Jag kan namnet på några delar i en debattartikel.
Jag kan namnet på alla delar i en debattartikel.
Jag kan alla delar i en debattartikel och kan ge förslag på hur man kan skriva i de olika delarna.
Jag är säker på en debattartikels struktur och vet hur man skriver i varje del.
Jag är säker på en debattartikels struktur och kan urskilja den bland andra texter. Jag har goda kunskaper i vad som kan skrivas i varje del.
Argument
Jag vet vad ett argument är.
Jag vet vad ett argument är och kan ge exempel på argument.
Jag vet vad ett argument samt motargument är och kan ge exempel på båda.
Jag har förståelse för begreppen, tes, argument och motargument samt klarar att urskilja några av dem i texter.
Jag har god förståelse för begreppen tes, argument och motargument samt klarar att urskilja dem i olika texter.
Resonemang
Jag kan framföra ett enkelt resonemang om en debattartikel.
Jag kan framföra flera enklare resonemang om en debattartikel.
Jag kan framföra enklare resonemang om skribentens avsikt samt göra enklare textkopplingar.
Jag kan framföra flera resonemang om skribentens avsikt samt göra textkopplingar.
Jag kan framföra utvecklade resonemang om skribentens avsikt samt göra utvecklade textkopplingar.

Skriva

E
D
C
B
A
Formulera argument
Jag kan formulera enstaka argument. Argumenten är enkla.
Jag kan formulera enstaka argument och motargument.
Jag kan formulera flera argument och motargument.
Jag kan formulera flera bra argument och motargument. Jag kan formulera en bra tes.
Jag kan formulera utvecklade argument och motargument. Jag kan formulera en bra tes.
Stödja argument
Jag kan stödja ett argument med fakta.
Jag kan stödja några av mina argument med fakta.
Jag kan stödja mina argument med hjälp av fakta eller undersökningar.
Jag kan ta hjälp av fakta, egna undersökningar eller statistik för att stödja de flesta av mina argument.
Jag kan ta hjälp av relevant fakta, undersökningar eller statistik för att stödja alla mina argument.
Skrivregler.
Jag stavar enklare ord rätt och kan använda några bindeord.
Jag stavar ganska bra och kan använda några bindeord och referatmarkörer.
Jag kan skrivreglerna och använder många bindeord eller referatmarkörer.
Jag kan skrivreglerna, stavar bra och använder många bindeord och referatmarkörer.
Jag är säker på alla skrivregler samt meningsbyggnaden. Jag använder bindeord och referatmarkörer korrekt. Jag har god stavning.

Tala

E
D
C
B
A
Debatt
Jag kan på ett enkelt sätt delta i en debatt. Jag lyssnar inte på motståndarna.
Jag kan till viss del förbereda och delta i en debatt. Jag lyssnar på motståndarna ibland.
Jag kan förbereda och delta i en debatt. Jag lyssnar på motståndarna och kan bemöta ett av deras argument.
Jag kan på ett bra sätt förbereda och delta i en debatt. Jag lyssnar på motståndarna och kan bemöta några av deras argument.
Jag kan på ett mycket bra sätt förbereda och delta i en debatt. Jag lyssnar på motståndarna och kan kommentera samt bemöta deras argument på ett bra sätt.
Argument
Jag kan framföra enstaka enkla argument.
Jag kan framföra flera enkla argument.
Jag kan framföra flera bra argument samt besvara ett av motståndarnas argument.
Jag kan framföra flera bra argument och besvara flera av motståndarnas argument.
Jag kan framföra utvecklade argument och motargument samt stödja dem med fakta eller exempel.

Skriva

E
D
C
B
A
Struktur
Tes, ingress, inledning, argument, motargument, sammanfattning, avslutning med uppmaning.
Jag har fått med enstaka delar i strukturen för debattartikel och delarna har ett enkelt innehåll.
Jag har fått med flera av delarna i en debattartikel och delarna har ett bra innehåll.
Jag har fått med alla delar i en debattartikel och delarna har ett bra innehåll.
Jag har fått med alla delar i en debattartikel och delarna har ett utvecklat innehåll.
Jag har fått med alla delar i en debattartikel och delarna har ett välutvecklat innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: