Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Universum

Skapad 2019-01-28 11:23 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ett arbetsområde om vårt universum...

Innehåll

SYFTE 

 • Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhälle 

 

 • Centralt innehåll
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

 

 

Vad kommer att bedömas

Din kunskap visar du genom din användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Din kunskap visar du genom hur du kan söka och sammanställa naturvetenskaplig information.

Din kunskap att följa planeringar och genomföra olika undersökningar och dra slutsatser utifrån det du kommit fram till.

 

Hur kommer bedömning att gå till:

Du har möjlighet att muntligt visa dina kunskaper på lektioner genom att delta i olika samtal/diskussioner.

Du har möjlighet att visa din förmåga att följa planeringar,  genomföra och dra slutatser i olika undersökande moment.

Du har möjlighet att visa dina kunskaper skriftigt eller muntligt i ett test vecka 9.

 

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL:

Universums start- big bang och andra teorier
Universums utveckling samt materians/de första atomerna uppkomst
Universum innehåll galaxer, nebulosor, stjärnor och dess utveckling,   solsystem (planeter, asteroider, meteorer, kometer, månar, satelliter, mm.)
Avstånd, hastigheter och rörelser

 

Examinations och bedömningstillfällen:

Du har möjlighet att muntligt visa dina kunskaper på lektioner genom att delta i olika samtal/diskussioner.

Du har möjlighet att visa din förmåga att följa planeringar,  genomföra och dra slutatser i olika undersökande moment.

Du har möjlighet att visa dina kunskaper skriftligt i ett test vecka 9.

Du har möjlighet att visa dina kunskaper om hur du kan söka och bearbeta naturvetenskaplig information i vårt fördjupningsarbete som redovisas för klassen i en PowerPoint presentation.

 


Tidsplan

 

 

Vecka

 

Ons

Tor

Fre

6

-------------

Intro uppstart

-

Genomgång av begrepp som ska repeteras.

 

Film vårt expanderande universum.P:P

 

forts genomgång.

 

 

Film Universums mysterier, P.P

 

Inledning

Eget arbete med fördjupningsuppgift

pp.p

 

 

Formulera fråga att arbeta fördjupa sig inom

7

 

Mäta avstånd i rymden Triangelmetoden.

Hitta stjärnor på stjärnhimlen

Absortionsspektrum

Absortionsspektrum

 

 

Mäta avstånd i rymden Triangelmetoden.

Hitta stjärnor på stjärnhimlen

Absortionsspektrum

Absortionsspektrum

 

Eget arbete med fördjupningsuppgift

8

 

Berätta och lyssna på olika fördjupningar.

Power Point (Teams)

Begreppslista (Teams)

Fysikboken

Sid 214-224

Sid 336-342

 

Lab:

Vakuum, lufttryck kroppar & vätskor i vakuum.

 

9

 

 

 

 

PROV.

 

 

 

 


                 

Uppgifter

 • PowePont presentation

Matriser

Fy
Bedömning av förmågor i fysik

E
C
A
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums upp-byggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att be-skriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Förmåga att:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: