Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Språk - Rödklövern ht20

Skapad 2019-01-28 12:44 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering Språk - Rödklövern ht20

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: v.39-42 

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Rödklövern 

Barnens ålder: 1-5 år 

År och datum:: v.39-42 ht-20

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk, rörelse, digitalisering och jämställdhet.

På ett medvetet sätt i vardagen inkluderar vi alla undervisningsområden i detta tema.

Vi kommer att arbeta tematiskt med boken "Promenad" under en längre tid. Under våra olika fokusveckor kommer extra fokus då läggas på övriga respektive undervisningsområden, matematik, naturvetenskap och teknik.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

* ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 
* intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

På ett lustfyllt sätt upptäcka språkljud, ord, tillägna sig nya ord och förståelse för dess innebörd. Förmågan att tala och berätta i olika sammanhang och inför sina kamrater.
- Förståelse för symboler och dess funktioner.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi har valt att arbeta tematiskt kring boken Promenad.
Inom språk har vi planerat att läsa boken i omgångar, Vi ska gå på egna promenader runt förskolan och i närområdet för att barnen ska få prova att själva gå på promenad och vårat huvudsyfte med promenaderna är att barnen ska få språkbada. Barnen ska både själva få använda mycket språk, få komma till tals och lyssna på varandra och de ska få gehör från vuxna som svarar och talar till och med barnen om vad de ser på promenaderna. 
- Vi kommer att gå i blandade grupper, alternativt helgrupp, så att alla barn ska få höra och själv kommunicera med olika barn och vuxna oavsett ålder eller kön. 

Lärplattorna finns med på våra promenader där barnen och vi vuxna fotograferar det vi ser för att sedan arbeta vidare med på förskolan. Vi projicerar de foton vi tagit och samtalar om det vi sett under promenaden.

Vi involverar hemmen genom att be vårdnadshavarna och barnen tillsammans fotografera sina hus och mejla dem till förskolan där vi skriver ut bilderna. Barnen erbjuds berätta om sina hus i mindre eller större grupp.

Utifrån det barnen blir nyfikna på i boken och under promenaderna spinner vi vidare på det och utvecklar temat.
I koppling till promenaderna ska barnen få berätta, måla, rita, skapa med återvunnit material och skriva vad vi har gjort, vad de såg och vad de pratade om. 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Genom 1,2 och 3, unikum, foton, teckningar på vår dokumentationsvägg. Tillsammans reflektera över bilder som barn och personal tagit för att synliggöra lärandet för barnen. Barnen dokumenterar sitt lärande i "min egen dokumentation". 

Planeringen upprättad av: Maja Westberg och Monica Pettersson. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: