Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån skolår 2

Skapad 2019-01-28 15:22 i Ugglums skola Partille
ASL enligt Nya språket lyfter ( Uppdrag språklyft) år 2
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser berättelsen om Sally Smarts detektivbyrå och genomför olika uppdrag som aktivt utvecklar elevernas språk. Eleverna utmanas att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

När vi har arbetat med detta område har du utvecklat din förmåga;

 • att skriva meningar med stor bokstav och punkt 
 • att skriva meningar med beskrivningar och förklaringar
 • att berätta och förklara muntligt så att andra förstår
 • att återberätta något du hört eller läst
 • läsa och förstå texter där du ska tolka och dra slutsatser
 • att kunna skriva beskrivande texter

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att bl.a. arbeta på följande sätt

 

 • Vi kommer att arbeta med "deckarschema" där du får läsa och tolka instruktioner och gåtor.
 • Vi kommer bl.a. med hjälp av deckarschemat, skriva texter på dator med skrivkompis och självständigt.
 • Vi kommer att skriva olika typer att beskrivande texter.
 • Vi kommer att samtala, ha gemensamma genomgångar och muntligt berättande.
 • Vi kommer att använda oss av datorer och penna för textskapande, fotografering, redigering och redovisning.

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Genom regelbundna observationer av ditt arbete och deltagande i arbetet och samtal bedömer vi din förmåga att

 

 • använda och avgöra när meningar ska avslutas med punkt, frågetecken och utropstecken, samt börja meningar med stor bokstav
 • skriva flera beskrivande meningar
 • tolka, förstå och dra slutsatser av texter och instruktioner du läst själv eller texter du hört
 • lyssna aktivt vid samtal, instruktioner, högläsning och samtal i grupp eller parvis
 • beskriva, återberätta och förklara, med bild eller stödord som stöd, så att andra förstår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: