Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa

Skapad 2019-01-28 15:41 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Nu är det äntligen dags för geografi och Europa.

Innehåll

 

Planering geografi – Europa

 

V. 5-11

 

 

Centralt innehåll

 

Livsmiljöer

 

 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 

 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 

 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

 

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Hur vi kommer arbeta:

 

 • Titta på geografens testamente och arbeta med olika övningar till varje avsnitt (totalt 8 avsnitt).

 • Kartkunskap.

 • Eget arbete.

 

 

 

Prov äger rum under vecka 11.

 

Matriser

Bedömningsmatris Europa

E
C
A
Kunskaper om geografiska namn och lägen.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Resonera om samband
Beskriva, förklara och motivera sambanden mellan natur, naturresurser, kultur, levnadsstandard och näringsliv i de olika regionerna i Europa.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Resonera om syftet med en hållbar utveckling i Europa
Resonera om vad, hur och varför en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling är viktig för Europa.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Undersöka
Undersöka med hjälp av kartor, tabeller och diagram.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: