Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns integritet 2019

Skapad 2019-01-28 18:52 i Förskolan Tärnan Östhammar
Förskola
Projektarbete med fokus på barns integritet.

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp med 11 barn (9 pojkar och 2 flickor) ålder 1-5 år.

Mål och Syfte

Att barnen ska få kännedom om sina rättigheter gentemot sig själva och andra.

Hjälpa de barn som inte förmår att själva hävda sin integritet att tydligt synliggöra den i aktuella situationer.

Stärka barnen i att våga säga nej och även respektera ett nej. 

Metod

Vi använder oss av litteratur som kan knytas an till integritet. 

Vi uppmärksammar situationer som gör att barnen blir  delaktiga i  det  som rör deras integritet. T ex. Öppen eller stäng toalettdörr, val av fri aktivitet, vila med mera.

Vi stöttar barnen ifall de behöver hjälp att säga nej i olika situationer. 

Vi lär barnen respektera ett nej genom att uppmärksamma nejets betydelse.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: