Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga nationella prov i svenska, åk 6 ht 2018

Skapad 2019-01-28 22:19 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Veckorna före jul testas elevernas muntliga kunskaper i ämnet svenska. Provet testar förmågorna redogörelse och samtal.

Innehåll

Redogörelse

Inom redogörelse handlar det om att ha en innehållsstruktur samt ett språk som passar uppgiften. Dessutom handlar det om att tala till publiken och titta på den och inte på sitt manus. 

Samtal

Delen samtal handlar att kunna diskutera innehållet i en text man lyssnat på. Det handlar även om att prata tillsammans med andra och att upprätthålla samtalet med frågor och egna åsikter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Redogörelse
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Samtal
Formulera sig och kommunicera i tal.
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: