Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamheten på Larven.

Skapad 2019-01-29 09:42 i Solängen förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är rutiner och arbetssätt som skapar vår vardag på Larven, utifrån vårt uppdrag i förskolans läroplanen, att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten utgår från barngruppens intresse, behov och introduceras varje terminen för att barnen ska bli trygga, delaktiga, utveckla sin självständighet och identitet samt använda vår miljö för lek och lärande. Vi kompletterar grundverksamheten med pedagogisk planering för våra projekt, traditioner och övriga aktiviteter i förskolan

Innehåll

Umgänge

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel. 

Vi vill att alla, både barn och vuxna, ska känna sig välkomna och respekterade i vår verksamhet. Alla ska bli bemötta utifrån sina förutsättningar och få stöd att vilja och kunna vara delaktiga och samtidigt känna det meningsfullt och roligt. Varje barn ska få stöd att utveckla tilltro till sin egen förmåga och känna att de har inflytande över det som är viktigt för dem. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin ansvarskänsla, sin självständighet och tidigt grundlägga demokratiska värden och se individers olikhet som en tillgång. Vi vill stödja barnen till positiva upplevelser och få känna glädjen att vara en del i vår barngrupp.

Grunden i vårt arbete för att skapa lärande för en hållbar framtid är barnens sociala samspel, språkutveckling och att de får möjlighet att vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. Vi ser oss pedagoger som viktiga förebilder för barnen och vi bemöter dem utifrån deras intresse, försöker förstå deras tankar och stödjer dem till att se lösningar i samspelet och skapa en positiv framtidstro. Vi vill att de ska känna att vi stödjer dem i att hitta lösningar, utveckla hänsyn och respekt och känna lust att leka och lära.

 

Rutiner

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner. 

Vi ser rutiner och omsorgssituationer som viktiga lärtillfällen där barnen får möjlighet att utveckla språket i konkreta situationer, som samtidigt skapar förståelse och trygghet i igenkännandet. Varje barn har sin egen plats vid matbordet och i hallen är det uppmärkt med  foto och förnamn. En tydlig struktur och kommunikation grundlägger möjligheten för en inkluderande verksamhet där varje barn ska möjlighet till inflytande, delaktighet och självständighet.

Vi utgår från barnens intresse när vi planerar vår miljö och vad vi erbjuder barnen i leken. Vi organiserar "rum i rummen" för att möjliggöra för olika lekar att utvecklas och få avskildhet.

Vid personal frånvaro har vi som rutin att ordinarie personal arbetar nära barnen, byter blöjor och kommunicerar med vårdnadshavare. 

Introduktion och inflytande

Grundverksamheten introduceras vid introduktionen i förskolan.  Vi arbetar med en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldrarna är delaktiga och stödjer barnen att utforska vår miljö och hitta leken. Samtidigt får vårdnadshavaren möjlighet till insyn i vårt arbetssätt och vår verksamhet. Vår inskolningsplan utgår från att varje barn tillsammans med sin vårdnadshavare  utforskar vår miljö, deltar i lekar och rutiner och ska känna det är roligt att vara på Larven. Därefter är det viktigt att varje barn knyter an till oss pedagoger så att vi kan fungera som en trygg person som barnet känner tillit till, vill leka med och bli tröstad av.

Utvärdering

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: