Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA åk 7 BETA - Geometri 19/20

Skapad 2019-01-29 09:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Geometri kommer från grekiskan och betyder i sin ursprungliga form jordmätning. Ordet är sammansatt av geo som betyder jord och metrei ́a som betyder mäta. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, avstånd, vinklar och area.

Innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetet kommer vi att arbeta med följande: 

Begrepp

 • enheter
 • parallella linjer
 • diagonal
 • vinkel
 • vinkelben
 • vinkelspets
 • sidovinkel
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • triangel
 • parallelltrapets
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • omkrets
 • area

 Metoder

 • Enhetsomvandla
 • Mäta och beräkna storlek av vinklar
 • Beräkna omkrets av månghörningar
 • Beräkna area av månghörningar

samt förmågorna att lösa problem, resonera och kommunicera

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

Arbete enskilt, i par, i grupp eller i helklass där vi arbetar med genomgångar, eget arbete, aktivitetsövningar, gruppuppgifter samt med diskussioner och reflektioner.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov
 • lösa problem dvs hur du löser matematiska problem i flera steg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9 Helhetsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Här bedöms din förståelse av matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om geometriska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om geometriska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om geometriska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Procedur
Här bedöms din förmåga att välja en metod och att utföra den metoden.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat. Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat. Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Problemlösning
Här bedöms din förmåga att lösa problem utan att en metod är given.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Här bedöms din förmåga att förklara dina argument om varför du väljer t.ex. en metod eller ett påstående.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Här bedöms din förmåga i hur du muntligt och skriftligt kommunicerar matematik.
Du använder geometriska symboler och begrepp med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder geometriska symboler och begrepp med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder geometriska symboler och begrepp med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: