👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blues Vt-19

Skapad 2019-01-29 11:31 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Musik
Ett arbetsområde om blues.

Innehåll

Under några veckor ska vi jobba med temat Blues. Vi ska lyssna på blues, prata om blues, sjunga blues, spela bluesskala och bluestolvan, göra våra alldeles egna blueslåtar och spela i dem i Garage Band. 

När arbetsområdet är slut ska du:

 • känna till några fakta om bluesens ursprung, påverkan på musik och människor samt vanliga bluesinstrument
 • ha lyssnat på och pratat om några olika typer av blueslåtar och därmed känna igen låtar från genren blues
 • ha lärt dig sjunga ett par blueslåtar och utvecklat förmågan att använda din röst på olika sätt
 • ha improviserat bluesskala på piano
 • känna till hur en bluestolvan och en bluestext är uppbyggt 
 • kunna skapa en bluestext- och melodi i grupp och framföra den inför klassen
 • ha deltagit i ensemblespel på ackordinstrument, bas och trummor
 • kunna spela 3 ackord på ukulele/gitarr eller piano
 • kunna spela ett enkelt komp på bas och trummor
 • spela i din blueslåt i programmet Garage Band
 • kunna resonera om ditt eget och andras musicerande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsunderlag Musik "Blues"

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sjunga
Du är på väg att nå nivå 1.
Du sjunger med i gruppen och följer då rytm och melodi ibland.
Du sjunger med i gruppen och följer då rytm och melodi ganska säkert.
Du sjunger med i gruppen och följer då rytm och melodi säkert.
Skapa blues
Du är på väg att nå nivå 1.
Du använder egna idéer för att hjälpa till att skapa en blues i grupp.
Du använder egna idéer för att skapa en blues i grupp med fungerande text och melodi.
Du använder egna idéer för att skapa en blues i grupp med väl fungerande text och melodi.
Improvisera
Du är på väg att nå nivå 1.
Du har provat på att improvisera bluesskala på piano.
Du kan improvisera bluesskala på piano med ganska stor säkerhet och tajming.
Du kan improvisera bluesskala på piano med säkerhet och tajming.
Ackordinstrument
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan vara med och spela något ackord på ett ackordinstrument.
Du kan byta mellan några ackord på ett ackordinstrument.
Du kan byta säkert mellan flera ackord på ett ackordinstrument.
Bas
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan med hjälp byta mellan tre toner på elbas.
Du kan byta ganska säkert mellan flera toner på elbas.
Du kan byta säkert mellan flera toner på elbas.
Trummor
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan spela delar av ett enkelt komp på trumset.
Du kan spela det mesta av ett enkelt komp på trumset.
Du kan spela ett enkelt komp på trumset med säkerhet.
Karaktärsdrag
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner igen hur en blues-låt låter och kan namnge någon blues-artist.
Du känner igen flera blues-låtar och blues-artister och kan ge några exempel på "ingredienser" och instrument i en typisk blues-låt.
Du känner igen flera blues-låtar och blues-artister och kan ge flera exempel på "ingredienser" och instrument i en typisk blues-låt.
Uppbyggnad
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner till orden bluesskala och bluestolva.
Du kan förklara vad en bluesskala och en bluestolva är.
Du kan förklara vad en bluesskala och en bluestolva är och använda dig av det när du spelar.
Historia och ursprung
Du är på väg att nå nivå 1.
Du känner till och kan berätta något om bluesens ursprung och historia.
Du kan med ganska stor säkerhet berätta om bluesens ursprung och ge något exempel på hur blues har påverkat människor och andra musikstilar.
Du kan med säkerhet berätta om bluesens ursprung och påverkan på människor och andra musikstilar.
Utvärdering
Du är på väg att nå nivå 1.
Du kan berätta något om hur ditt eget och andras arbete med blues har fungerat.
Du kan berätta flera saker om hur ditt eget och andras arbete med blues har fungerat.
Du kan berätta flera saker om hur ditt eget och andras arbete med blues har fungerat och även komma med förslag på förbättringar.