Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva annons

Skapad 2019-01-29 12:28 i Tjärnaängskolan Borlänge
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att lära oss hur annonser är uppbyggda, vilka knep och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att utforma egen annons.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna komparera adjektiv
 • Kunna kongruensböja adjektiv
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar texten
 • Veta vad imperativ är.
 • Skriva och utforma en annons med bild och text.

Arbetssätt

I Zick Zack boken kommer vi att läsa och arbeta med olika annonser för att lära oss dess struktur.
Vi ska arbeta med grammatiken; böja adjektiven och verben för att det ska bli lockande text.

Rita och måla lämpliga bilder, figurer för en annons.
I slutet av området ska göra en egen annons på en pizza.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Baskunskaper, läxförhöret

Läxförhöret

Jag kan komparera adjektiv.
Jag vet namnen på komparationsformerna.
Jag kan kongruensböja adjektiv
Jag kan berätta om de språkliga drag en argumenterande text har.
Jag vet vad imperativ är

Sv
Baskunskaper, texten

Texten

Innehåll
Det är tydligt vilken produkt min reklamtext handlar om.
Jag använder bilder som kompletterar texten
Ordval
Jag använder adjektiv
Jag använder imperativ för att uppmana läsaren.
Jag använder ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Jag använder lockande språk.
Språk
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
Jag frågar om stavningen, eller slår upp i ordlistan, när jag är osäker på hur ett ord stavas, så de flesta orden är rätt stavade
Handstil
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: