👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA RYMDEN

Skapad 2019-01-29 15:07 i Stordammens skola Uppsala
Tema rymden åk 1-3
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Bild Historia Svenska
Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Under vårterminen kommer vi arbeta ämnesövergripande med tema rymden. Vi arbetar med Big Bang, solen, planeterna, vår egen måne, stjärnhimlen, stjärnbilder och grekisk mytologi.

Innehåll

 

Syfte

Att utveckla nyfikenhet, intresse och kunskap om universum. Vi kommer samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden men även arbeta lite med grekisk mytologi.. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

 

Mål för eleverna

Detta  vill vi att du ska känna till

 • Hur universum skapades (big bang),
 • Vad en galax är och vad vår galax heter,
 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet,
 • månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne,
 • känna till vad planeterna i vårt solsystem heter, 
 • hur det blir dag och natt,
 • årstidsväxlingar
 • skriva enkla faktatexter om jorden, månen, solen och minst en planet,
 • känna igen några stjärnbilder och känna till att stjärnhimlen ser olika ut olika årstider,
 • känna till att namnen på våra planeter och stjärnbilder har fått namn från den grekiska mytologin

 

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta enskilt, i par och i grupp,
 • använda våra kroppar för att förklara himlakropparnas rörelser, månens olika faser, dag och natt,
 • läsa och skriva enkla faktatexter från böcker och internet,
 • skapa bilder och använda oss av olika tekniker
 • titta på faktafilmer,
 • använda oss av begreppen: solsystemet, gravitation, nymåne, fullmåne, halvmåne, stjärnbild, universum, vintergatan, galax, planeter, Tellus, asteroid, meteorit, omloppsbana, himlakroppar, myt, grekisk mytologi.
 • dokumentera i form av en "rymdenbok" där alla texter och alster kommer att finnas,
 • redovisa våra kunskaper i mindre grupper i slutet av temat.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra,
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna,
 • medverka till att identifiera månens olika faser och stjärnbilder,
 • berätta om en stjärnbild kopplad till den grekiska mytologin,
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet,
 • kunna skriva enkla texter med läslig handstil.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Hi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3