Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2019-01-29 18:52 i Danholnsskolan Falun
Utgångspunkt i läromedlet PULS Samhällskunskap
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du få lära dig:

 • varför vi har lagar och regler
 • några olika lagar
 • vad som händer om vi bryter mot några olika lagar
 • hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället

 

 

Arbetet ska ge dig insikter om varför vi har lagar och regler samt berätta om viktiga lagar som du bör känna till. Du ska få reflektera över konsekvenser av brott, hur den som begått brottet påverkas och hur det påverkar familj och samhälle. Begrepp som rätt och fel, samvete, rättigheter och skyldigheter tas upp. Du får fundera utifrån egna erfarenheter och ta tankarna vidare till det offentliga planet. Exempel på brott ges, liksom hur det offentliga samhället reder ut brott och beslutar om påföljd.
  Du får undersöka ovanstående företeelser. Du får även argumentera för egna företeelser. Du får även argumentera för egna åsikter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lagar och regler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Brott
Jag känner till vad som menas med brott som häleri och snatteri.
Jag är osäker
Jag känner till det ena
Jag kan båda
Lagstiftning
Att stifta en lag betyder att bestämma att en ny lag ska börja gälla. Det är riksdagen som stiftar Sveriges lagar.
Jag är osäker
Jag är ganska säker
Jag är säker och och kan förklara
Grundlagar
Sverige har fyra grundlagar. Det är lagar som är extra viktiga. För att ändra en grundlag behöver riksdagen ta beslut om det två gånger. Dessutom måste det vara val till riksdagen mellan gångerna. För att vi, folket ska kunna ha en chans att stoppa ändringen.
Jag är osäker
Jag är ganska säker
Jag kan detta och kan förklara
Allemansrätten
I Sverige får vi tack vare allemansrätten röra oss fritt ute i skog och mark som vi inte äger bara vi är rädda om naturen. Jag vet att detta är något speciellt för Sverige.
Jag är osäker
Jag är ganska säker
Jag kan detta och kan förklara
112
är telefonnumret till larmcentralen när jag eller någon annan snabbt behöver hjälp av polis, brandkår och ambulans
känner inte till
kan telefonnumret och vet att det är det vi ska ringa för att få hjälp
kan telefonnumret, vet vart jag kommer och vilken information jag ska ge. Jag vet att det är dit vi ska ringa för att få hjälp.
Åklagare
Är en persons yrke som bestämmer om ett brott ska prövas i domstol

Lagar och regler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Varför finns det lagar och regler?
vet inte
kan enkelt förklara
kan förklara och reflektera
Vem bestämmer lagar och vem bestämmer regler?
vet inte
jag kan enkelt förklara den ena
jag kan förklara båda
Vad händer om lagar och regler inte finns?
vet inte
kan förklara ena
kan förklara och reflektera
Rättighet och skyldighet
vet inte
Känner till ena och kan förklara
känner till båda och kan förklara
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: