Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2019 Biologi åk 8, vecka 4 - vecka 12

Skapad 2019-01-29 21:31 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi kommer att arbeta med människokroppen och dess olika organsystem såsom immun-, nerv- och hormonsystem samt sex och samlevnad. Vi kommer att använda Digilär som huvudläromedel men även mycket annat material t.ex. filmer mm.

Innehåll

Förmågor

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

Genomföra systematiska undersökningar.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

 

Begrepp

Grundläggande: Celler – djurcell, växtcell, bakterie, cellkärna, mitokondrie (kraftverk), ribosom (fabrik), lysosom (sopstation), vakuol, kloroplast, klorofyll, cellmembran, cellvägg, plasmider, vävnad, organ, organsystem

Immunsystemetvirus, bakterier, parasiter, infektion, inflammation, immunförsvar, vita blodkroppar, antikroppar, minnesceller, benmärg, mjälte, lymfsystem, penicillin, antibiotika, vaccin, immunitet, epidemi, inkubationstid, sterilisera, multiresistens

NervsystemetCNS (centrala nervsystemet), PNS (perifera nervsystemet), storhjärnan, lillhjärnan, hjärnbalken, hjärnbarken, förlängda märgen, ryggmärg, nerver, utskott, elektriska impulser, synaps, signalsubstanser, viljestyrt, självstyrt (autonomt), reflex (medfödda och inlärda), inåtledande (sensoriska) nervsignaler, utåtledande (motoriska) nervsignaler 

Hormonsystemethormoner, körtlar, målcell med receptorer, hypofysen, självreglering/återkopplingSex och samlevnad  könscell, kvinnligt & manligt könsorgan, hormon, lust, orgasm, ägg, spermie, embryo, foster, graviditet, abort, avbrutet samlag, ”säkra” perioder, preventivmedel, kondom, femidom, p-piller, minipiller, p-spruta, p-stav, pessar, spiral, könssjukdom, STI (sexually transmitted infection), klamydia, gonorré, syfilis, HIV/AIDS, herpes, kondylom, flatlöss, HPV (humant papillom virus), pornografi, hetero-, homo-, bi-, transsexuell och queer (HBTQ), skönhetsideal, stereotyper, normer, anorexia, bulimi, anabola steroider, incest, våldtäkt, trafficking, prostitution

 

Teori

v  Immunsystemet

v  Nervsystemet

v  Hormonsystemet 

v  Celler, vävnader och organ

v  Bakterier, virus och parasiter

v  Könssjukdomar

v  Resistenta bakterier

v  Preventivmedel

v  Olika sexualiteter

v  Stereotyper, normer och fördomar

 

Arbetssätt

Vi kommer att 

  • Ha genomgångar, laborationer, diskussioner och värderingsövningar
  • Läsa, se filmklipp och arbeta med olika sorters uppgifter både enskilt och i grupp
  • Ha ”Exit pass” och helklassfrågor 

 

Bedömning 

Dina kunskaper visas

  • löpande muntligt och skriftligt under lektionstid
  • genom inlämning av olika arbetsuppgifter och laborationsrapporter
  • samt genom ett prov troligtvis vecka 10

 

Uppgifter

  • Kompletteringar NO Vt-19

  • Uppgifter Biologiska system - Människokroppen

Matriser

Bi
Vt 2019 Biologi åk 8

Granska, kommunicera och ta ställning

E
C
A
Diskutera och ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Bidra till att föra diskussioner framåt
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
Undersökningar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Handhavande av utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier
Rimlighet & förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp, modeller och teorier

E
C
A
Begrepp, modeller och teori
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkla identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Ekologiska samband, energiflöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen och hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: