Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj.

Skapad 2019-01-30 05:56 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Förskola
Vi har utgått från JAGET och barnets nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att arbeta med tema JAGET stärker barnen sin identitet och blir trygga i den. Samtidigt som de utvecklar en större förståelse för sig själv utvecklar de även en större förståelse för sin omvärld.

Innehåll

På avdelningen Larven kommer vi att börja med att jobba med temat Jaget och sedan se hur olika familjer kan se ut.

Fokus lägger vi på en aspekt i taget och vi börjar med och jobba med - Vem är jag?

Syftet:

Är att ge barnen mer förståelse för vem jag är och att familjer kan se olika ut.

Få barnen att bli trygga i sin identitet och även få in hur viktigt värdegrunden är.

ALLA ÄR LIKA MYCKET VÄRDA OAVSETT:

# Hur vi ser ut

# Var vi kommer ifrån

# Hur vi bor

# Vem vi bor med

Målet:

Är att barnen ska lära sig att utveckla kunskaper om sig själva, familjen och sin kultur. Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för sin egen familj och för allas likheter och olikheter. Vi vill skapa en vi känsla och att vi ska vara rädda om varandra.  

Metod:

Samlingarna kommer att handla om barnen och deras familjer. I samlingarna kommer vi att prata om mig själv och min familj och böcker som berör ämnet. Kommer även prata om och titta på olika boenden.

Föräldrarna kommer att vara aktiva för att hjälpa oss med material från hemmet i form av fotografier från hemmet ex Huset/ lägenheten, rummet, syskon , föräldrar, husdjur osv för detta material är barnen bäst på att berätta  om och detta tror vi kommer att locka till berättandet.

Dokumentation:

Det barnen jobbar med kommer vi att sätta upp på väggen och vi kommer även filma och fotografera för att läggas in i unikum.

Utvärdering: Pratar med barnen och reflekterar tillbaka på vårat genomförda material.

   

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: