Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2019-01-30 09:02 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Biologi
Inom biologin arbetar vi med livets utveckling, från jordens skapelse till idag samt hur människor påverkar och är beroende av naturen.

Innehåll

Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med innehåll som livets utveckling samt människors påverkan på djur- och växtliv. Vi kommer även att prata om och skriva texter om upptäcker som människan gjort inom naturvetenskapliga områden. 

 

De arbetssätt som vi kommer att använda oss av är:

- Titta på filmer och skriva anteckningar/stödord

- Göra kollage (text + bild) i grupper

- Arbeta med begrepp

- Skriva en faktatext eller göra en muntlig presentation 

- Samtal och diskussioner

- Kunskapskontroll

 

De förmågor som kommer att bedömas:

- Samtala och diskutera (under samtal)

- Användning av biologiska begrepp (kunskapskontroll)

- Berätta om livets utveckling (kunskapskontroll)

- Beskriva människans beroende av och påverkan på naturen (under samtal)

- Berätta om upptäckter och deras betydelse (skrivuppgift/muntlig presentation)

Matriser

Bi
Livets utveckling

Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska begrepp
Du har viss användning av biologiska begrepp i dina beskrivningar av livets utveckling.
Du har relativt god användning av biologiska begrepp i dina beskrivningar av livets utveckling.
Du har god användning av biologiska begrepp i dina beskrivningar av livets utveckling.
Livets utveckling
Du kan på ett enkelt sätt berätta om livets utveckling och ger exempel på hur organismer, t.ex. djur och växter, har utvecklats och hur livsmiljöerna har förändrats för dessa.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om livets utveckling och ger exempel på hur organismer, t.ex. djur och växter, har utvecklats och hur livsmiljöerna har förändrats för dessa.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om livets utveckling och ger exempel på hur organismer, t.ex. djur och växter, har utvecklats och hur livsmiljöerna har förändrats för dessa.
Beroende av och påverkan på naturen
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Upptäckter och deras betydelse
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: