Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi vida - åk 8 Colores

Skapad 2019-01-30 09:47 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
Här arbetar du med: Ord för möbler och rum Substantiv i singular och plural Bestämd och obestämd artikel Possessiva pronomen (min, din, sin…) Skillnad mellan está/están och hay regelbundna verb AR/ER/IR Oregelbundna verb (hacer, jugar) Fritidssysselsättningar Klockan och veckodagarna Ordningstalen Lite om Bolivia

Innehåll

Uppgifter:

 

Vi kommer att arbeta med kapitlet som heter Mi vida i boken Colores.  Kapitlet tar upp Mi cuarto - mitt rum samt Mi semana - min vecka. Vi övar på olika möbler och olika rum samt en text där två personer beskriver sina rum. Det finns även en text som tar upp hur man pratar om sitt schema och sin dag, när man gör något vid olika klockslag. Vi arbetar med texterna samt övar i våra övningsböcker innan vi bestämmer redovisningsdag.Redovisningsform:

 

Vi kommer att bedöma er i två förmågor i detta arbetsområde - hör och tala.

 

HÖR: Vi kommer först att göra olika hörövningar för att öva och sedan på bestämt datum köra ett provtillfälle.

 

TALA:  Ni kommer att få välja mellan att berätta om ert rum eller berätta om ert schema och vad ni gör under en dag.

 

Väljer ni att prata om ert rum ska ni filma/ta bilder på ert rum och berätta om hur ni har inrett det. Man kan prata om vilken färg, vilka möbler och hur de är placerade.

 

Väljer ni att prata/skriva om ert schema pratar/skriver ni om när ni börjar skolan, vilka olika lektioner ni har och när, man kan nämna vilka ämnen man gillar mest och minst, när man slutar och vad man gör efter skolan.

Bedömningsmatriser: 

        E

        C

            A

Hör

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.


Matriser

Mi vida - åk 8 Colores

E
C
A
Aspekt 1
Hör
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Ny aspekt
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: