Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids Lek och Rörelse

Skapad 2019-01-30 11:03 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
Grundskola F – 3
Denna aktivitet handlar om hur eleverna får träna på att initiera och leda lekar/aktiviteter.

Innehåll

Vi på fritids går till idrottssalen varje eftermiddag i olika grupper. Varje elev har möjlighet att vid ett tillfälle välja en lek/aktivitet som eleven sen instruerar/leder. Eleven får veta att det är dennes tur några dagar i förväg så att hen hinner tänka till och ev. förbereda.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: